OHAL kapsamında işine son verilen kamu çalışanları hangi işleri yapamaz

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında çıkarılan  ilk Kanun Hükmünde Kararname(KHK) olan 667 sayılı KHK, kamu görevlilerinin hangilerinin ne şekilde görevine son verileceğini düzenlerken,  görevlerine son verilecek olanların yapamayacakları diğer faaliyetleri de düzenlemiştir.

Bu çerçevede görevlerine son verilenlerin yapamayacağı işler şunlardır:

  • Bir daha kamu hizmetinde hiçbir şekilde (doğrudan veya dolaylı olarak)istihdam edilmeyecek, görevlendirilemeyecek.
  • Kamu hizmeti olarak değerlendirilen hiçbir görevi yapamayacak ve kamuda hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, geçici personel gibi) görev alamayacak.
  • Üzerlerinde taşıdıkları her türlü mütevelli heyet üyeliği, kurul üyeliği, komisyon üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, denetim kurulu üyeliği, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erecek.
  • (Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlar hariç) özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.
  • Uhdelerinde taşıdıkları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar. Bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir