Kamu çalışanları için “mehil müddeti” nedir, hangi durumlarda kaç gün kullanılır?

Mehil müddeti, ilk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) atamalarda, kamu çalışanının yeni görev yerinde iş başı yapması için kendisine verilen süreye verilen addır. 

İlk defa veya yeniden memuriyete atamada Göreve Başlama Süresi
a)Aynı yerdeki (ikamet mahallerindeki) bir göreve atananlar Atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde
b)Başka yerdeki (ikamet mahalli dışındaki) bir göreve atananlar Atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde(Ek olarak belli bir yol süresi verilebilir)
Yer değiştirme suretiyle (naklen) atamada Göreve Başlama Süresi
a)Aynı yerdeki (ikamet mahallerindeki) bir göreve atananlar Atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde
b)Başka yerdeki (ikamet mahalli dışındaki) bir göreve atananlar Atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde(Ek olarak belli bir yol süresi verilebilir)

Öte yandan;

*Kanuni izinlerini kullanırken veya geçici bir görev yürütürken başka bir göreve atanan memurlar için mehil müddeti, izin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlar.

*Memurun izinli veya raporlu olması kendisine tebligat yapılmasına engel olmamakta, ancak mehil müddeti izin veya raporun bitimi tarihinde başlar.

*Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için mehil müddeti, devrin sona erme tarihinde başlar.

*Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak bildirilen memurlar için, yerlerine atanan memurların geldiği veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumları tarafından tebliğ edildiği tarihten başlar

Mehil müddetine uyulmaması

Kendilerine tanınan mehil müddeti içinde görevine başlamayanlar hakkında, bazı işlemlerin yapılması söz konusudur.

-İlk defa veya yeniden atananlardan, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yukarıda belirtilen mehil müddeti içinde göreve başlamayanların atanmaları iptal edilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama halleri 2 ayı aşanların ataması da iptal edilir.

Bu şekillerde atamaları iptal edilenler, 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilmezler.

-Yer değiştirme suretiyle (naklen) başka yerdeki bir göreve atananlardan yukarıda belirtilen mehil müddeti içinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylıksız 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

Bu şekilde memuriyetten çekilmiş sayılanlar, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuru olarak istihdam edilmezler.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.