Banka promosyon ödemeleri nasıl belirlenir?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamu çalışanlarının maaşlarının yatırılacağı bankanın şeçimi, en optimal(uygun) teklifi veren bankalar arasından bir komisyon kararıyla belirlenmektedir. Komisyon, hangi banka ile anlaşma yapılacağına, yüksek fiyat, banka şubesinin ve ATM’lerinin yaygınlığı.. gibi kriterleri de göz önünde bulundurularak, karar vermektedir.

Komisyon Nasıl Belirleniyor?

Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az %10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşmaktadır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye, ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilmektedir.

Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanmaktadır.

Bankadan Temin Edilen Promosyonun Ne Kadarı Çalışanlara Dağıtılmaktadır?

Banka promosyonunun dağıtılmaya başladığı ilk yıllarda, bankadan temin edilen promosyonun belli bir oranı dağıtılırken, daha sonra 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, banka promosyonlarının tamamının çalışanlara dağıtılmasına karar verilmiştir. Bankalarla yapılan anlaşmalarda, banka promosyonlarının genellikle defaten(bir defada) ödenmesine karar verilmektedir.

Banka Promosyonlarının Defaten Ödenmesi Hakkaniyet İlkesine Aykırı mı?

Mevcut uygulamalarda, bankayla imzalanan protokol tarihi itibariyle görevli olan her bir personele genellikle bir defada ödeme yapılmakta, bu tarihten sonra göreve başlayan çalışana, ancak protokole özel madde konulursa ödeme yapılabilmekte, aksi halde ödeme yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu da protokol tarihinden sonra çalışmaya başlayan çalışanlar açısında bir kayıp oluşturmaktadır. Ancak bazı kurumlar, ödemeleri her altı ayda bir yaptırarak hakkaniyet ilkesine riayet etmektedirler.

Başbakanlığın 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan promosyon genelgesinin 5.Maddesinde promosyon ödemelerinin ilgili çalışana eşit miktarlarda, her altı ayda bir ödeneceği hüküm altına alınmış iken, Bu hüküm 2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kaldırılmıştır. Buna göre, “altı ayda bir ödeme” ve “eşit miktarda dağıtma” ilkelerinden vazgeçilmiştir. Bu da, promosyonların bir defada ödenme imkanının önünü açmıştır.

Burada banka ile promosyon imzalayacak olan kurumun dikkat etesi gereken en önemli husus, kuruma sonradan gelecek olan personele de, çalışacakları süre ile doğru orantılı banka promosyonu ödenmesi için, bankayla imzalanan protokole özel bir maddenin konulması gerekmektedir. Aksi takdirde protokol sonrası kuruma gelen personel madur olmaktadır.

Banka promosyonları her bir çalışana eşit miktarda mı ödenir?

2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ile banka promosyonlarını “eşit miktarda dağıtma” ilkesinden vazgeçilmiştir. Söz konusu genelge ile çalışanların maaşlarının belli oranında banka promosyonu almasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir