Taşeron işçiler hangi hallerde kadroya geçirilmek zorundadır?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

4857 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde belirtilen hallerin ihlal edilmesi ve bu durumun da mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde o işyerinde taşeron olarak çalışan işçiler kadroya atanmak zorundadır.

4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”hükmü gereğince gerekli tespitler yapılırsa taşeron işçiler kadroya alınmak zorundadır.

Bir çok kamu kurumu yukarıda belirtilen durumla karşı karşıya olduğu için Meclise sunulan Torba Kanun Tasarısında taşeron işçilerin kadroya geçişinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Sendikalarla hükümeti karşı karşıya getiren madde metninde şu ifadeler yer almaktadır.

“Yedinci fıkra hükümlerine aykırı olarak alt işverene iş verilmesi veya asıl işveren işçilerinin haklan kısıtlanmak suretiyle alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırıldığının mahkeme kararı ile belirlenmesi halinde alt işverenin işçilerine ödenecek ücret ve diğer sosyal haklar asıl işverenin emsal işçisine ödenen ücret ve sosyal haklardan daha az olamaz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir