Devlet memuru olmak isteyen uzman erbaşlar nereye başvurmalı?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Devlet Personel Başkanlığı, yaptığı duyuruda uzman erbaşlarından, en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanların, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak istihdam edilme imkanı hatırlatıldıktan sonra, devlet memuru olmak isteyen uzman erbaşların nereye başvuracakları konusunda bilgi verildi.

Duyuruda şöyle denildi:

“28 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Kamu Personeli Genel Tebliğinde; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğin sonunda yer alan Ortak Açıklamalar bölümünde ise, “Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama izni alınmasını veya atanmalarını talep etmek amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular dikkate alınmayacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.
Bu çerçevede, uzman erbaşlıktan ayrıldıktan sonra Devlet memuru olarak görev almak isteyenlerin görev almak istedikleri kamu idarelerine doğrudan başvurmaları gerekmekte olup, ilgili idareler bu başvuruları kadro ve ihtiyaç durumu ile açıktan atama kontenjanları dahilinde değerlendirecektir.

Tebliğde yer alan açık ifadelere rağmen, uzman erbaş olarak görev yaptıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlardan her hangi bir kamu kuruluşunda memur kadrosuna açıktan atamalarının yapılması talebiyle Başkanlığımıza çok sayıda başvuru intikal etmektedir. Başkanlığımızın diğer kamu idarelerinin münhal kadrolarına doğrudan atama yapmak gibi bir yetkisi ve görevinin olmaması sebebiyle bu yöndeki taleplerle ilgili bir işlem yapılmasının  mümkün olmadığı hususunun ilgililere bir kez daha hatırlatılması gerekli görülmüştür.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir