Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartlarını belirleyen had ve tutarlar

Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartlarını belirleyen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Bir mükellefin basit usulde ticari kazanç mükellefiyeti açtırabilmesi için işlemlerinin bu had ve tutarlar dahilinde olması gerekir.

Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartlarını belirleyen had ve tutarlar:

A-Basit Usule Tabi olmasını özel şartlarını beliryeleyen hadler:

1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları belli bir tutarı aşarsa basit usulden yararlanamazlar. Bu tutar:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-200.000

2021-150.000

2020-140.000

2019 – 120.000

2018-100.000

2017-90.000

2016      88.000

2015      84.000

2014      77.000

2013      75.000

2-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık satışları belli bir tutarı aşarsa basit usulden yararlanamazlar. Bu tutar:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-300.000

2021-240.000

2020-220.000

2019- 180.000

2018-148.000

2017-130.000

2016      126.000

2015      120.000

2014      110.000

2013      110.000

3-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatları belli bir tutarı aşarsa basit usulden yararlanamazlar. Bu gayri safi iş hasılatları tutarları:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-100.000

2021-76.000

2020-70.000

2019- 60.000

2018-49.000

2017- 43.000

2016      42.000

2015      40.000

2014      38.000

2013      37.000

4-Yukarıda bahsesilen işlerin birlikte yapılması halinde, basit usulden yararlanabilmeleri için, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının belli tutarı aşmaması gerekir. Bu miktar:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-200.000

2021-150.000

2020-140.000

2019- 120.000

2018- 100.000

2017- 90.000

2016      88000

2015      84000

2014      77000

2013      75000

B-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Kira ile ilgili hadler:

1-Büyükşehir belediye sınırları içinde, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının belli bir tutarın altında olması gerekir. Bu turar:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-16.000

2021 – 12.000

2020-11.000

2019- 9.000

2018-7.400

2017-6.500

2016      6.300

2015      6.000

2014      5.500

2013      5.300

2-Diğer yerlerde, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının belli bir tutarın altında olması gerekir. Bu turar:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-10.000

2021 – 7.600

2020-7.000

2019- 6.000

2018-4.900

2017 – 4.300

2016      4.200

2015      4.000

2014      3.800

2013      3.700

Not:Bilgi amaçlıdır. Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir