Borcu olan Taşıtlara elektronik haciz geliyor

Elektronik haczin kapsamını genişleten Maliye Bakanlığı, vergi borcunu ödemeyenler için cebri tahsilat çalışmalarını hızlandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında vergi borcu olan mükelleflerin taşıtları için siciline elektronik ortamda ‘haciz’ şerhi düşülecek. Borcu olan arabasını satmak istediğinde ekranda “vergi borcu vardır” yazısı çıkacak. Bu araçların satışı, borç ödenmeden yapılamayacak.

Bütçe dengelerinin bozulmasının ardından vergi gelirlerini artırmanın hesabını yapan Maliye, alacaklarının peşine düştü. Elektronik haczin kapsamını genişleten Bakanlık, cebri tahsilat sürecini de hızlandırıyor. Bu kapsamda banka hesaplarına konulan e-haczin kapsamı genişletilerek taşıtlar da buna dahil ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında vergi borcu olan mükelleflerin taşıtları için siciline elektronik ortamda ‘haciz’ şerhi düşülecek. İmza süreci tamamlanan proje için yazılım çalışmalarına başlanıldı. Bu araçların satışı borç ödenmeden yapılamayacak. Borcu olan arabasını satmak istediğinde ekranda “vergi borcu vardır” yazısı çıkacak. Mevcut uygulamada motorlu taşıtlar için trafik sicile, haciz yazısı gönderilmesi gerekiyor. Yeni sistemde herhangi bir vergi dairesi müdürü alacağı için emniyete otomatik olarak haciz şerhi koydurabilecek. Yazının yazılması ve işleme konulmasının bir iki ayı bulabildiğine dikkat çeken Bakanlık kaynakları, aradan geçen sürede hacizli aracın satılabildiğine dikkat çekiyor. Borçlu mükellefi takip ederken kayıtlarda taşıt olup olmadığını görebildiklerini aktaran bir Bakanlık yetkilisi, “Yazışma süreci başladıktan sonra borçlu olan mükellef taşıtını hemen elinden çıkarıyor. Böyle olunca da biz herhangi bir şekilde tahsilatı gerçekleştiremiyoruz. Yeni sistemde ise mükellefin vergi borcunu ödemeden aracını elinden çıkarması mümkün olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yürütülen ‘EGM Haciz Projesi’ ile kamu alacaklarının tahsili, posta ve kırtasiye gibi takip masraflarının da önüne geçilmiş olacak. İdare’nin performans programında konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: “EGM Haciz Projesi’nde İdare ile ilgili kurumların iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması amaçlanmıştır. Projenin vergi dairesi haciz işlemleri, merkezi işlemler-EGM entegrasyonu olmak üzere iki ayrı bölümü bulunuyor. Vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirileri ile EGM kayıtları üzerine şerh işlemleri elektronik ortamda yapılacaktır.” E-haczin ardından vatandaşın malı satılıp vergi borcundan mahsup edilecek. Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra ise aracı satın alan üzerine geçirebilecek.

Elektronik haczin kapsamını genişleten Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taşıtların yanı sıra gayrimenkul, gemi ve diğer araçlara da elektronik ortamda el koyabilecek. Sistemin genişlemesiyle birlikte e-haciz mal varlıklarının önemli bir kısmına uygulanacak. GİB’in 2013 Yılı Performans Programı’nda da cebri tahsilatın önemine dikkat çekildi. Konuya ilişkin olarak, “Cebri tahsilat sürecinin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması kapsamında, vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla vergisini zamanında ödemeyenler tespit edilerek, süresinde ödenmeyen vergi ve cezalarının cebren tahsiline gidilmekte. Vergi borçlusunun gayrimenkul ve motorlu taşıt bilgileri öncelikli olmak üzere tüm mal varlığına elektronik ortamda ulaşılabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği çalışmalarında bulunulmakta; vergi borcunun mükellefin banka hesabından otomatik olarak cebren tahsili sağlanmaktadır.” denildi. Hacizli malların satışının kısa sürede gerçekleşmesine yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir