Şube Müdürüyle üniversite mezunu memur, ‘Emeklilikte’ aynı maaşı alıyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Bir şube müdürüyle üniversite mezunu bir memurun maaşı farklıdır. Ancak şube müdürü emekli olunca üniversite mezunu bir memurun alacağı emekli maaşı kadar aylık alabilmektedir. Bunun en temel nedeni 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunudur. Kamu personelinin hem maaşı hem de emekli aylığı, adil bir sisteme göre değil, güçlü olan kamu kurumları ve personelin TBMM’den yasal düzenleme geçirtmesine göre şekillendiği için bu sorunlar yıllardır hala çözülememiştir. Devamı için başlığa tıklayın.

 

EMEKLİ MAAŞINDAKİ ADALETSİZLİĞE BİR ÖRNEK

Kamu kesimindeki çalışan personel arasındaki emekli maaşları açısından en adil olunmayan maaş Şube Müdürlerinin emekli maaşıdır diyebiliriz. Bu durumu detaylarıyla açıklayarak düzeltilmesi için gerekli adımın atılmasını önereceğiz.

5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci maddesinde; “Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan; a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;
– Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,
– Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
– Ek göstergesi 6400 (dahil) – 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,
– Ek göstergesi 4800 (dahil) – 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,
– Ek göstergesi 3600 (dahil) – 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,
– Ek göstergesi 2200 (dahil) – 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,
– Diğerlerinde % 40 ına,
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde 30 yıllık hizmeti bulunan Üniversite mezunu bir personelle 30 yıllık hizmeti bulunan bir Şube Müdürünün emekli maaşlarını ve ikramiyelerini karşılaştırmak gerekirse; tek kelimeyle ikisinin de aynı maaşı alacağını söyleyebiliriz.

30 yıllık şube müdürü ve memur ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alır?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek – 1: 30 yıllık dört yıllık üniversite mezunu Memur ve Bilgisayar İşletmeninin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.07.2012 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Aylık Hesaplama Parametreleri; Özel Hizmet Göstergesi : 9500 Aylık Katsayısı : 0,073837 Taban Aylık Katsayısı : 0,987980

Aylık ve İkramiye Miktarları
Özel Hizmet Aylığı : 392.81

Kıdem Aylığı : 29.53

Temel Aylık : 218.56

Taban Aylığı : 790.38

Kıdem İkramiye : 1,107.56
Ek Aylık : 57.25

Bağlanan Aylık : 1,431.29

Toplam İkramiye : 53,673.34

Ödenecek Aylık : 1,431.29

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık) : 1,488.54

Örnek – 2: 30 yıllık dört yıllık üniversite mezunu Şube Müdürünün emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.07.2012 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Aylık Hesaplama Parametreleri; Özel Hizmet Göstergesi : 9500 Aylık Katsayısı : 0,073837 Taban Aylık Katsayısı : 0,987980

Aylık ve İkramiye Miktarları
Özel Hizmet Aylığı : 392.81

Kıdem Aylığı : 29.53

Temel Aylık : 218.56

Taban Aylığı : 790.38

Kıdem İkramiye : 1,107.56
Ek Aylık : 57.25

Bağlanan Aylık : 1,431.29

Toplam İkramiye : 53,673.34

Ödenecek Aylık : 1,431.29

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık) : 1,488.54

Görüleceği üzere 30 yıllık şube müdürü ve memurun emekli olması halinde alacakları emekli maaşı ve ikramiyesinin eşit olduğu görülmektedir.

Bu durumun adil olduğunu hiçbir vicdan sahibi izah edemez. Bu durumda olan personellerin demokratik bir şekilde haklarını aramalarını öneriyoruz. (Öncelikle forum bölümünde ortak bir tavır geliştirilebilir.)

Bu ifademizden memurların emekli maaşının yüksek olduğunu iddia ettiğimiz anlaşılmamalıdır. Ancak, memurla şube müdürünün emekli maaşının ve ikramiyesinin aynı olmasını kabul etmek mümkün değildir. Mutlak surette Şube müdürleri lehine bir düzenleme yapılmalıdır.

Bu adaletsizliğin en önemli kaynağı 1 inci derecedeki şube müdürüyle 1 inci derecedeki memurun ek göstergesinin aynı olmasıdır. İkisinin de ek göstergesi 2200 dür.


kaynak:sgkrehberi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir