Memur çalıştığı ilin dışında bir ilde ikamet edebilir mi?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek 20 maddesinde geçen

“Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.

Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler.”

şeklindeki ifade 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı için memur mesai saatlerine riayet etmek şartıyla Türkiye’nin istediği herhangi bir yerinde ikamet edebilir.

Ancak, mesaiye geç kalma veya gelememe durumunda, memur, 657 sayılı Kanunun 125. maddesi gereğince “uyarma” cezası alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir