Sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasının kaldırılmasıyla sağlık çalışanları daha fazla ek ödeme alacak

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Toplu sözleşmede elde edilen kazanımla, ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısının dikkate alınmaması sağlandı.

Toplu sözleşmede kabul edilen “209 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz” şeklindeki değişiklikle, sağlık kurumlarının dağıtılabilir döner sermaye tutarları yüzde 10’ye kadar artırılmış oldu. Daha önceki uygulamada, sağlık tesislerinin alt yapısına, teçhizat ve donanımına göre katsayı uygulanıyor, çalışanlar arasında adaletsizliğe sebep olunuyordu.

Örneğin MR cihazı olan hastane ile olmayan hastane arasında ya da hastaların kaldığı odaların teknik ve fiziki donanımı ve odalarda kalan hasta sayısına göre bir kalite kat sayısı belirleniyordu.

Bu eksiklikler, çalışanın giderebileceği eksiklikler olmadığı halde ücretlendirmede negatif sonuçlarından çalışanlar etkileniyordu.. Halbuki bir sağlık kuruluşuna cihaz almak, teçhizatını geliştirmek, çalışanların değil, devletin sorumluluğu altında idi.

Sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasından vazgeçilmesiyle, kurumların dağıtılabilir döner sermaye tutarlarının yüzde 10’a kadar artırılmış oldu.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla, sağlık çalışanlarının döner sermayeleri, oranları değişmekle beraber yüzde 10 civarında artmış olacak. Sağlık tesislerinin kalite katsayısına göre bu orandan etkilenme oranı yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir