Subay ve astsubayların izin haklarında değişiklik

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman jandarmaların izinlerini düzenleyen TSK İzin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik 29 Ağustos 2013 tarih ve 28750 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre aşağıdaki konular yeniden düzenlenmiştir:

1- Eğitim İzni: Subay ve astsubaylara, lisans ve lisansüstü eğitimlerinde kullanılmak üzere yıllık iznine mahsuben izin verilebilecek. Ancak bu izinde amirin takdir hakkı olacak. Yani istenirse bu izin verilmeyebilecek.

2- Yıllık izin iki defadan fazla da alınabilecek: Daha önce bir veya amirin uygun görmesi halinde iki defada kullanılabilen yıllık izin, yeni düzenlemede amir uygun görürse bir kaç defada kullanılabilecek.

3- Subay ve astsubaylar, memur mazaret izinlerinin aynısını kullanacak: 2011 yılında yapılan değişiklik ile memurlara yakınlarının ölümü halinde verilen izin süreleri arttırılmıştı. Bu düzenlemenin aynısı subay ve astsubaya verilmiştir. Bu yeni düzenlemede bir taraftan izin süreleri arttırılırken bir taraftan da kayınların ölümü halinde de izin verilmesi düzenlenmiştir. İlgili düzenleme şu şekildedir:

“1) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar”

4- Refakat izni getirildi: Subay ve astsubaya memurlar da olduğu gibi 3 aylık aylıklı refakat izni hakkı verildi. Bu süre daha sonra 6 ay aylıksız izin şeklinde uzatılabilecek. İlgili düzenleme şu şekildedir:

“Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

5- Doğumda annenin ölümü: Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilecek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir