Sağlık il müdürleri eski gücüne yeniden kavuşuyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasıyla il genelindeki yetkilerini Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’yle paylaşan il sağlık müdürlükleri, eski konumuna geri getirildi. Bundan sonra sağlık müdürü eskiden olduğu gibi bakanın ildeki en üst düzeydeki yöneticisi olacak.

Sağlık Bakanlığı illere gönderdiği genelgeyle ‘şehirde sağlık hizmetleri bakımından valiye ve bakanlığa karşı en üst düzeyde sorumlunun il sağlık müdürleri’ olduğunu açıkladı. Buna göre il sağlık müdürü, protokolde ‘halk sağlığı müdürü’ ve ‘kamu hastaneler birliği genel sekreteri’nden daha ön sırada yer alıyor. Eski süreçte özellikle personel değişimi, atanması, ilde toplantı yapılması ve buna göre eylem planı belirlenmesi gibi konularda yetki kargaşası yaşanıyordu. Bakanlığın teşkilat yasası ile İl İdaresi Kanunu da çatışıyordu. Teşkilat Yasası’na göre gerek Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterlikleri gerekse halk sağlığı müdürlükleri valilik yerine Ankara’daki kurumlarına bağlıydı. Bu da durumda problem oluşturuyordu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yayınladığı ‘Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının işleyişi’ konulu genelgeyle yetki karmaşalarında düzenlemeye gitti. Genelgede özellikle temsil, protokol ve yazışma konusunda il sağlık müdürlüklerinin birinci derecedeki önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün il genelindeki sağlık hizmetleri bakımından valiye ve Sağlık Bakanlığı’na karşı en üst düzey sorumlu olduğu ve bakanın ildeki en üst düzeydeki yöneticisi olduğu açıklandı. Düzenleme sonrasında il sağlık müdürü, il protokolünde halk sağlığı müdürü ve Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterinden daha ön sırada yer alıyor. Yazışmalarda il sağlık müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürü ve Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterine gönderilen yazılar ‘rica’ olarak iletilecek. Tam tersi durumda ise yazışmaların ‘arz’ kaydıyla olacağı belirtildi. Düzenlemede illerde bağımsız bir yapı gibi görülen Kamu Hastaneler Birliği genel sekreteri ile halk sağlığı müdürlüğünün vali ve merkez teşkilatı ile ilişkilerini il sağlık müdürlüğü üzerinden yürüteceği aktarıldı. Ayrıca sağlık müdürlükleri il genelindeki kamu, özel ve üniversiteler dahil tüm sağlık kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerinin tamamının gerektirdiği koordinasyonu sağlamakla görevli olacak. Bu noktada il sağlık müdürlüklerinin başkanlığında ayda bir defadan az olmamak şartıyla il koordinasyon toplantıları yapılacak. Bu toplantılarda uzlaşmaya varılan konuların ve karar tutanağında belirtilen işlerin takibi il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Uzlaşma sağlanamayan konular yine sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek.

Diğer yandan personel görevlendirme konularında ise sağlık müdürlükleri valilik kanalıyla görevlendirme yapacak. Kurumlar arası uyuşmazlıklarda ise il sağlık müdürlüğü hakemlik görevi görecek. İl sağlık müdürünün işbirliği ve istişare esasına göre görevlendirme gerçekleşecek. İl sağlık müdürlükleri süreçte sağlık hizmeti kalitesi, hasta hakları ve hasta memnuniyeti gibi konularda kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarını denetleyebilecek. Ayrıca veri ve bilgi paylaşımı konusunda gerek halk sağlığı müdürlükleri gerekse Kamu Hastaneler Birlikleri il sağlık müdürlüklerine her türlü kolaylığı sağlayacak.


kaynak:ÇAĞLAR AVCI – ZAMAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir