Kamuda uzman olma şartları esnetiliyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadroları ile diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavıyla alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadrolarına atanmak amacıyla yapılan yeterlik sınavına girmede aranan asgari hizmet süresi, 2 yıla indirilecek. Tez hazırlama süreci ile uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılacak.

Kamuda çalışma hayatı ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, uzman yardımcılıklarına girişte aranan mezuniyet şartı standart hale getirilecek, “en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, bakanlıklar ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma” şeklinde yeniden belirlenecek.

Uzman yardımcılıklarında, uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan asgari hizmet süresi 3 yıldan 2 yıla indirilecek; uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan tez hazırlama süreci ile uzmanlığa atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyari hale getirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir