Polis akademilerine başvuracak öğrenciler için şartlar belli oldu.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

2013-14 eğitim yılı içerisinde Polis Akademisi Güvenlik Fakültesine, 100 erkek öğrenci alınacak. Polis akademilerine girecek adaylar için başvuru şartları belli oldu.

 • Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2013 LYS puan türlerinin herhangi birinden 340 ham puan, Emniyet Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri şehit, malul çocukları için herhangi bir puan türünden 306 ve üzerinde puan almak yeterli olacak.

Adaylarda aranan diğer şartlar ise söyle:

 • T.C vatandaşı olmak
 • Lise ve dengi okullardan mezun olmak
 • Evli, boşanmış ve/veya nikahsız yaşıyor olmamak
 • Sınavın yapılacağı 1 Ekim tarihinde 22 yaşını doldurmamış olmak (1 Ekim 1992 yılından sonra doğmuş olmak)
 • Herhangi bir eğitim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak
 • Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki sağlık şartlarını taşımak
 • Fakülteinin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişkisi olmamak,
 • Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2013 LYS Sınavı (TM-1, TM-2, TM-3, MF2, MF3, MF4, TS1, TS2) paun türlerinin herhangi birinden 340 ham puan, Emniyet Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri şehit, malul çocukları için herhangi bir puan türünden 306 ve üzerinde puan almak yeterli olacak.
 • Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak. Genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyb kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojisinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak, veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmamak, bu sayılan suçların herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış  veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün geri bırakılmasına karar verilmiş olmamak, yada başka bir tedbire çevrilmemiş olmamak.
 • Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere , anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53.Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl ve daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48/A-5inci maddesinde  sayılan suçlardan dolayı,

a)Affa uğramış ve yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak

b)Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak

c)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak  veya kovuşturması uzlaşma ile sonuçlanmamış olmak,

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.
 • Şehit, muharip ve malül çocukları aranan şartların bulunması halinde 100 kişilik kontenjanın dışında tutularak kabul edilecek.

Adaylar için başvuru şekli ve sınav tarihleri, LYS sonuçları açıklandıktan sonra www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir