3 A grubu mesleğine de 2. yeterlik hakkı verilmeli

ڪےÇalışanlar.Netڪے

A grubu meslekler idari ve denetim kadroları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Denetçi, denetmen, müfettiş gibi unvanlar denetime yönelik a grubu kadrolardır.

Bilindiği gibi denetim kadroları en az 3 yıllık yardımcılık-stajyerlik dönemi sonrasında yapılan mevzuat odaklı ağır bir yeterlilik sınavı sonrasında müfettişlik ve denetmenlik kadrolarına atanmaktadır. Bu süre yeni tasarı ile 2 yıla çekilmektedir.

Konunun mevzuat boyutu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41. Maddesine göre yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere bir yıl içinde 2. kez yeterlik hakkı tanınmaktadır. Ancak bu hak sadece “uzman” unvanlı a grubu personeli kapsamaktadır.

A grubu denetim kadrolarına yönelik ise böyle “eşitlikçi” genel bir hüküm yoktur.

Üç gözde meslek için ikinci yeterlik yok

Denetim kadrolarının kendi özel mevzuatına bakıldığında ise kimisinde 2. Yeterlik hakkı var iken kimisinde bulunmamakta ve eşitlikten uzak bir sistem ortaya çıkmaktadır.

Şuan aynı zamanda en gözde meslekler arasında sayılan İş müfettişliği, SGK müfettişliği ve Vergi müfettişliği

Denetim kadrolarında 1 kerede yeterlik geçemeyenler adeta sürgün ediliyor

Yukarıda belirtilen kadrolarda yardımcı unvanı ile en az 3 yıl (tasarı yasalaşırsa en az 2 yıl) çalıştıktan sonra yeterlikte elenenlere ikinci bir hak tanınmamakta ve bu donanımlı kişiler “b grubu memur” kadrolarına atanmaktadır. Bu durum a grubu meslek yapısını benimseyen bu kişilerde adeta sürgün etkisi yaratmakta ve psikolojilerinin bozulmasına yol açmaktadır.

Bu mesleklere 2. Yeterlik hakkı verilmeli

Yukarıda açıkladığımız hususlardan ötürü a grubu denetim kadroları için “yeterlik konusunda 2. Bir hak daha verilmesine” yönelik küçük bir maddenin TBMM komisyon veya genel kurul görüşmelerinde torba kanuna eklenmesi uygun olacaktır. Eşitlik ve hakkaniyet ilkesinin gereği de bu olacaktır.


kaynak:memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir