Devlet Memurunun Hastalık İzni Süresi ve Kullanım Şartları

Devlet memurlarının hastalık izini süresi, hastalığın türüne ve iyileşme durumuna göre farklılık göstermektedir. 

En son haliyle devlet memurlarının hastalık izin sürelerini, kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İzin Türü

Süresi

Kullanım Şartları

Hastalık İzni36 Aya kadar(18+18)

(Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli hastalıklarda)

24 Aya kadar(12+12)

(Diğer hastalık hâllerinde)
1-Verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

 

2-İznin gerekliliği raporda yazmalıdır.

3-Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

3-Memur iyileştiğinde işe başlayabilmesi için ayrıca rapor alması gerekir.

4-İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

5-Hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esaslar 29/10/2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ile düzenlenmiştir.

Meslek Hastalığı İzniİyileşinceye KadarGörevi sırasında veya görevinden dolayı bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Kaza İzniİyileşinceye KadarGörevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Refakat İzni6 Aya Kadar (3+3)1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

 

2-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

3-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir