Devlet memurunun refakat izni süresi ve kullanım şartları

Devlet memurlarının refakat izin hakkı, yakınlarından birinin hasta olması ve sağlık kurulu raporu gibi şartlara bağlıdır.  En son haliyle devlet memurlarının refakat izin süresini, kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İzin Türü

Süresi

Kullanım Şartları

Refakat İzni 6 Aya Kadar (3+3) 1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

2-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

3-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.