Arazi tazminatı tutarları

Her yıl arazi tazminatı tutarları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  eki (H) Cetvelinde, bütçe kanununun geçerli olacağı yıl için yeniden belirlenmektedir.

Aşağıda 2022 yılı için geçerli olan arazi tazminatı miktarlarını görebilirsiniz.

Harcırah Kanununun 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;

a) Kadro derecesi 1-4 olanlara 23,50 TL

b) Kadro derecesi 5-15 olanlara  22,40 TL

arazi tazminatı ödenir.

_______
Bu tazminattan yararlananlardan;

•Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

•Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.