TSK’da bazı personelin izin kullanma şeklinde değişiklik

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Resmi Gazete’nin 07.11.2013 tarihli sayısında yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikle, bazı personelin yıllık izinleri kullanma şekli değiştirildi.

Buna göre, 29/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin 10 günlük kısmının Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmının ise bir veya iki bölüm halinde diğer aylarda verilmesi hükme bağlandı.

Önceki uygulamada, personelin yıllık izinlerinin, 20 günlük kısmının Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 10 günlük kısmının ise diğer aylarda olmak üzere iki defada verileceği düzenlenmişti.

Yayınlanan Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin 10 günlük kısmı Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmı ise bir veya iki bölüm halinde diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki veya üç defada verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 29/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir