Belli mesleklerde askerlik tehiri için kolaylık sağlanacak

Askerlik hizmetinde sevk tehiri yapmak isteyenler için yönetmenlikte önemli değişikliklere gidilerek, özellikle bilim adamlarına ve araştırmacılara önemli kolaylıklar sağlandı.

Aktif sporcular 38 yaşına kadar, dünya ölçüsünde araştırma yapan bilim adamlarına 36 yaşına kadar askerlikten sevk tehiri yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın “Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden; Sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi başlangıç tarihinden önce; sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle sözleşme başlangıç tarihinden önce; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda müsabaka tarihinden önce; çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten önce; Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi gereği yoklama kaçağı veya 89 uncu maddesi gereği bakaya durumunda olanların, bu suçlardan soruşturması veya kovuşturması devam edenlerin veya kovuşturma sonucunda adli ceza alanların sevk tehirleri yapılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre, Sevk tehirine neden olan çalışmalarına başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan idari para cezası teklifinde bulunulanların ve idari para cezası alanların sevk tehiri yapılabilecek. Yurt dışına lisansüstü eğitim amaçlı gidenler için kayıt kabul tarihi; bilgi ve görgüsünü artırmak, araştırma yapmak için yurt dışına görevlendirilenlerde ise görevlendirme onay tarihi, yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tarihten önce olanların sevk tehirleri yapılabilecek,Yönetmenlikte yapılan bir diğer değişikliğe göre ise, Sevk tehirine neden olan çalışmalarını bıraktıklarını veya tamamladıklarını belgeleyerek sevk tehiri işlem makamına müracaat edenlerin sevk tehirleri iptal edilebilecek.

Hakim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar sevk tehirleri yapılabilecek.

Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğindeki son değişiklikler şu şekilde:

-Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri: İlgili bölgede, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 2 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Kuruluş tarihi itibariyle 5 yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyeleri: Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 2 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.-Üniversite rektörlüklerince yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgüsünü artırmak veya araştırma için yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları: Yurt dışına görevlendirildikleri tarihten itibaren azami 1,5 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Hâkim ve savcılar: Bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren azami 3 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-İlgili bölgede, hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli: Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 1 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Vali yardımcısı ve kaymakamlar: Bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren azami 5 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlüler: Mecburi hizmete başladıkları tarihten itibaren, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-İlgili bölgede, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabipler: Mecburi hizmete başladıkları tarihten itibaren, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde çok önemli görevi bulunan kamu personeli: Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 1 yıla kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen kamu personeli: Yurt dışına görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Yurt içi dil öğrenimi ve bilimsel hazırlık: Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Yurt içi yüksek lisans (master), doktora, sanatta yeterlik, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ikinci öğretim (paralı eğitim: Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Öğretmenlik stajı, Avukatlık stajı, Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı ve Kamu kurum ve kuruluşlarındaki aday memurlar: Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerine göre, Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Polis meslek memurluğu eğitimi ve Uzman erbaşlık eğitimi: Eğitimleri süresince 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Yurt dışı yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve eğitim sonrası yurt dışı staj ve Yurt dışı dil öğrenimi ve bilimsel hazırlık: Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-İhtisas/yan dal uzmanlık eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen azami süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Mesleki staj (kamuda uzman, uzman yardımcısı, müfettiş, vb.), Kaymakamlık stajı ve Hâkim ve savcılık stajı: Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerine göre, Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek süreler kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Sözleşmeli veya dış kaynaktan alınan muvazzaf subay/astsubay adayları: Naspedilecekleri tarihe kadar 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Aday memur olarak atanacaklar ve lisansüstü eğitim hakkı kazananlar: 1 celp dönemi 35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Aktif spor hayatlarının devam ettiğini bu Yönetmelikteki şartlara uygun olarak belgeleyen sporcular: Birer yıllık süreler 38 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

-Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanlar: İstenen süre kadar 36 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.


kaynak: Milliyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir