Hangi meslekleri icra edenler vergi ödemez?

Bu günlerde esnaf muaflığından faydalanmak amacıyla vergi dairelerine başvuran mükellef sayısından önemli ölçüce artış gözlemlenmektedir.

Özellikle, evde el işi yaptığı ürünleri, çevresine satarak aile bütçesine katkı sağlayan ev hanımları, hiç vergi ödemeden(yaptıkları işle ilgili) Bağ-Kur primlerini ödeme imkanı bularak,

sosyal güvenceye dahil olabilmektedirler. Bu gibi kişilerin sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmını devlet karşılamaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.Maddesine göre bazı meslekleri yapanlar gelir vergisinden muaftırlar. Gelir vergisinden muaf oldukları için vergi dairelerinde mükellefiyet açtırmazlar, beyanname vermezler.

Ancak gelir vergisinden muaf olduklarını gösterir bir belgeyi(Esnaf Muaflığı Belgesi) vergi dairesinden almak zorundadırlar.

Hemen şunu belirtmek gerekir ki, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile aşağıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

Esnaf muaflığından faydalananlar, faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri 5 yıl süreyle, saklamak zorundadırlar.

Esnaf muaflığından faydalananların, Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca, tevkif suretiyle kesilen vergilere karşı mükellefiyetleri devam eder.

Hangi meslekleri yapanlar, hangi şartlarda gelir vergisinden muaf tutulurlar. İşte tablo halindeki bilgiler:

 

Gelir Vergisinden Muaf Tutulan Meslekler

Meslekler

Gelir Vergisinden Muaf Olma Şartları

Gezici olarak(bir iş yeri açmaksızın) perakende ticaretle uğraşanlar

1-Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak

2-Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları satmamak

3-Pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddeleri satmamak

4-Sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satmamak

5-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

6- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hallaç

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Kalaycı

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Lehimci

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Musluk tamircisi

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Çilingir

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Ayakkabı tamircisi

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Kundura boyacısı

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Berber

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Nalbant

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Fotoğrafçı

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Odun ve kömür kırıcısı

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Çamaşır yıkayıcısı

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hamallar

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Köylerde her türlü sanat işleri ile uğraşanlar

1-Faaliyetin gezici olarak yapılması

2-Faaliyet bir işyerinde yapılıyorsa, basit usulün şartlarını taşıması

3-Gelir Vergisi Kanunun 51.Maddesine göre, basit usule dahil olmayan mesleklerin icra edilmemesi

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde nakil vasıtaları işletenler

1-Vasıtanın makinesiz veya motorsuz olması

2-Ağırlığının toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar olması

3-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

4- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hayvan veya hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar

1-Hayvan arabasının birden fazla olmaması(Ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir)

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Eşya veya insan taşıyan çiftçiler

1-Taşımanın ziraat işlerinde kullanılan hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla yapılması,

2-Taşımanın mutat hale getirilmeksizin ara sıra yapılması

3-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

4- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satanlar(havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları)

1-Muharrik kuvvet(sanayi tipi makine) kullanmamak(Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç)

2-Dışarıdan işçi çalıştırmamak

3-Bir işyeri açmaksızın seyyar olarak satmak(Pazar takibi suretiyle ya da kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması vergi muafiyetine engel değildir. Ayrıca, ürünlerin satıldığı kermes, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar tarafından düzenlenmiş olmamalıdır.)

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Evde ürettikleri tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri satanlar

1-Muharrik kuvvet(sanayi tipi makine) kullanmamak(Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç)

2-Dışarıdan işçi çalıştırmamak

3-Bir işyeri açmaksızın seyyar olarak satmak(Pazar takibi suretiyle ya da kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması vergi muafiyetine engel değildir. Ayrıca, ürünlerin satıldığı kermes, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar tarafından düzenlenmiş olmamalıdır.)

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hurda toplayıcılar

1-Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın almamak.

2-Hurda toplama işinin, bir işyeri açmaksızın yapılması

3-Hurda maddeyi, kendi nam ve hesabına, dolaşarak toplaması veya satın alması.

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

El dokuma işleri

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Bakır işlemeciliği

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Çini ve çömlek yapımı

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Sedef kakma ve ahşap oyma işleri

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Kaşıkçılık

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Bastonculuk

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Semercilik

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Yazmacılık

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Yorgancılık

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Keçecilik

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Lüle ve oltu taşı işçiliği

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Çarıkçılık

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Yemenicilik

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Oyacılık

1-Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi uyarında “basit usul”ün şartlarını taşıması

2-Sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyor olmak.

3-Yapılan işin geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olması ve kaybolmaya yüz tutan meslek grubunda olması

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Seyyar milli piyango bileti satanlar

Her halükarda

Kapıdan satış yapanlar

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satılması

 

Abdullah TÜRK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir