Engelli ve Engelli yakını olanların sıkça sorduğu soru:ÖTV

Engelli istisnasından kimler faydalanabilir ?
İşgücü kayıp oranı % 90’dan küçük olanlardan (Oran sağlık kurulu raporunda belirtilmektedir) sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat (debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde) taktırabilen engelliler ile işgücü kayıp oranı %90’dan fazla olanlar ile söz konusu istisnadan yararlanabilir. Aracın 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alması halinde (binek otomobilleri ve esas itibari ile insan taşımak için imal edilmiş taşıtlar yalnız binek otomobiller, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, motoru karavanlar, elektrik, gaz güneş, enerjili v.b.  motorlu taşıtlar) motor silindir hacminin 1600 cc den küçük; 87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alması halinde (eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) motor silindir hacminin 2800 cc den küçük olması gerekmektedir.
Engelli istisnasından yararlanmak için istenen belgeler hangileridir ?
İşgücü kaybı %90’dan fazla olanlar için tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak rapor yeterli olup diğer gruptakiler için aşağıdaki belgelerin noter onaylı örneklerinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir:
·         Noter onaylı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak rapor.
·         Aracın sakatlığa uygun hareket ettirici tertibat ile tadil edildiğine dair tadilat projesi.
·         H sınıfı sürücü belgesi
En Engelli istisnasından faydalanan aracını satabilir mi ? Ne zaman satabilir ? Özel tüketim vergisini kim öder?
Engelli istisnasından faydalanılan araç 5 yıl içinde satılır ise ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanır ve ödenir.
En Engelli istisnasından faydalanan vefat ederse mirasçılar ÖTV öder mi?
Aracın mirasçılara eşit olarak veya miras taksim sözleşmesi ile devri halinde özel tüketim vergisi ödenmez. Ancak Muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır.
Engelli istisnasından faydalanan araç hurdaya ayrılırsa ne olur ? Yeniden ÖTV istisnasından faydalanabilir mi?
Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanılarak ilk iktisabı sağlanan araç deprem, heyelan, sel, yangın, ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılırsa, yeniden özel tüketim vergisi ödemeden araç alınabilir.
KAYNAK: İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir