Aile Hekimlerinin vergilendirilmesine kısa bir bakış

Aile Hekimliği   yapan doktorlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı ücretli olarak çalışan doktorlardır. İki taraf arasında sözleşme yapılarak süre, ücret vb. konular belirlenir.

Aile hekiminin elde ettiği gelir ücret olduğuna göre Vergi Usul Kanuna istinaden fatura, serbest meslek makbuzu bastırıp düzenlemezler. Gelir ücret olunca defter tutma yükümlülükleri olmadığı gibi ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

STOPAJ DEĞERLENDİRİLMESİ.

Aile hekimleri ve aile sağlık merkezleri Gelir Vergisi Kanının 94. Maddesine istinaden gelir stopajı yapacaklar arasında sayılmamıştır. Ancak Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak 275 nolu Gelir Vergisi Tebliğine istinaden aile hekimlerine stopaj yapma zorunluluğu getirmiştir. Muhtasar beyannamede aynı merkezde çalışan hekimlerden yönetici (Burada bir kolaylık gösterme var) olanı tarafından beyan edilecektir. Ancak, aynı merkezde çalışan ve yöneticisi olan bir aile hekimliğinde, aile hekiminin sadece kendi hizmetlerini ( sadece o aile hekimine bağlı olarak çalışacak bir personel) yapacak personel çalıştırması halinde, o aile hekimine vergi kimlik numarası verilerek stopajdan sorumlu tutularak muhtasar beyanname verilebileceği kanaatindeyim.

Çünkü; yukarda bahsedilen tebliğ sorumluyu aile hekimi kılmıştır. Daha sonra kolaylık göstererek bir çok aile hekiminin bir arada çalışacağı aile sağlık merkezlerinde tüm doktorların stopajdan sorumlu olmasına gerek bulunulmamış. Ancak; isteyen aile hekimi sadece kendisine bağlı çalışan personel dolayısıyla kendi adına da muhtasar beyanname vermek istemesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı (zaten aslı bu) gibi ayrıca konunun sosyal boyutta değerlendirmesinde hazine adına yarar vardır. (dv, istihdam, prim, teşviklerin amacı vb)

DİĞER VERGİLER YÖNÜNDEN.

Aile hekimlerinin gelirleri ücrettir. Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri elde ettikleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir. Başka bir yerden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan aile hekimlerinin ücret gelirleri kesinti suretiyle vergilendirilmektedir.

Gelir ücret ise doğal olarak aile hekimleri kdv mükellefi değildir. Kdv . mükellefi olmayan bir doktorunda kdv. kanunda sayılan tevkifat yapılması zorunlu işlemler hakkında tevkifat yapması söz konusu değildir.

Yazar. EKONOM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir