Üniversite öğrencileri askerliğini kaç yaşına kadar erteletebilir?

Güncelleme:08.01.2023

Üniversite öğrencileri için 29 yaşının önemi, askerliklerini erteletebilecekleri nihai yaş sınırıdır.

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin C bendi, 22/5/2012 tarih ve  28312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6318 sayılı Kanunla değiştirilmişti. Buna göre, “fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir” hükmü gereği üniversite öğrencilerinin askerlik erteleme yaşı 29’dur.

Yine aynı kanunun 35 inci maddesinin C bendinde geçen “86 ncı veya 89 uncu maddelere tabi olduktan sonra okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez” hükmü gereği üniversitelerin bazıları 29 yaşına gelen öğrencilerin kayıtlarını yapmamaktadır.

YÖK aldığı bir kararla, 29 yaşına gelen ve askerliğini yapmamış öğrencinin üniversiteye kayıt yaptıramayacağına hükmetmişti. 29 yaşını dolduran binlerce öğrenciye askerlik yolunun görülmesi, binlerce erkek öğrenciyi ayağa kaldırmıştı. Nihayet bu konu yargıya taşındı. Bu konuda mağdur olan binlerce öğrenci, önce kararı durdurmak ve eğitim hayatlarına sorunsuz devam etmek için yargıya sığındı.

Ancak öğrencilerin mağduriyetinin giderilebilmesi için yeni bir kanuni düzenleme gerekmektedir. Öğrenciler, haklılıklarını Anayasa’nın 42. Maddesi’ne dayandırarak temellendirmektedir.

Anayasa’nın 42. Madde’nde ‘Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz’ hükmü yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir