Polis memuruna yeni kriter

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ”sicil notu”, ”performans değerlendirme puanı”, ”sicil notu ortalaması”, ”olumsuz sicil”, ”olumlu sicil” ve ”takdirname” tanımları yürürlükten kaldırılarak, yerine ”liyakat”, ”performans değerlendirme puanı”, ”yetersiz performans puanı” ve ”çok iyi performans puanı” ve ”başarı belgesi” ibareleri eklendi.

Ayrıca söz konusu yönetmelikte yer alan geçici maddeye göre, önceki yıllara ait sicil notları, kıdem ve terfi değerlendirme işlemlerinde kullanılamayacak. Ancak önceki yıllarda alınan takdirnameler, başarı belgesi olarak personelin kıdem ve liyakat değerlendirmesinde dikkate alınacak.

BAŞARILI GÖREV YAPMA ŞARTI ARANACAK

”Takdirname” yerine ”Başarı Belgesi” verilecek personelde, görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapma şartı aranacak.

Aynı yönetmelikle, ”Emniyet Müdürü APK Uzmanı” ibaresi de ”Özel Güvenlik Denetme Daire başkanı” olarak değiştirilirken, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı unvanı ihdas edildi.

4. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi etmek için de zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetinde bulunma şartı aranacak.

Kaynak :www.internethaber.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir