Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

29 Eylül 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28426

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bando tören kıyafeti

MADDE 19 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında; bando, boru ve trompet takımı gösteri birliğinde görevli personele normal giyim eşyası dışında verilen yazlık, kışlık ve mevsimlik tören üniformaları aşağıda tarif edilmiş olup özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-9, 9/A, 9/B ve 9/C’sinde gösterilmiştir.

a) Kışlık tören üniforması:

1) Ceket: Petrol mavisi renk kışlık kumaştan yapılır. Apoletin kenarları bir santimetre eninde sarı sırma şerit ile çevrilmiştir. Üstünde sarı madeni müzik (Lir) amblemi olur ve bağlantısı, üzerinde bir buçuk santimetre çapında polis yıldızı bulunan düğme ile yapılır. Sol omuz başında apolet ve koltuk altından geçen iki sıra sarı sim kordon bulunur. Ceketin ön tarafı dört düğme ile iliklenir. Yaka tören kıyafetindeki gibidir. Düğme hizalarında sağ ve sol taraflarda olmak üzere sekiz adet on iki santimetre boyunda, sekiz santimetre eninde Selçuklu kufi sim motif bulunur. Sol göğse sarı bez göğüs arması, sağ kola bando branş işareti ve sol kola Emniyet Genel Müdürlüğü işareti takılır. Düğme ilikleri ibrişim ile örülür. Sağlı sollu iki tane iç cep yapılır. Ceket kol ucundan sekiz santimetre yukarıda, dört santimetre eninde sarı sim Selçuklu kufi motif bulunur. Motif, alt ve üstten ikişer sıra ince sarı sim şerit ile çevrilmiş olup kol genişliğince yapılır.

2) Pantolon: Siyah renk kışlık pantolonluk kumaştan yapılır. Yan dikişler üzerinde kemer altında başlayıp paçaya kadar inen bir santimetre eninde sarı simden zıh bulunur. Kemer köprüleri beş santimetredir. İki yan cep ve kapaklı iki arka cep bulunur.

3) Gömlek: Kravat yakalı ve beyaz renk kumaştandır.

4) Kravat: Siyah renk kumaştandır.

5) Şapka: Kışlık ceket kumaşından yapılır. Ölçüleri ve şekli tören kıyafetiyle giyilen şapkanın aynıdır. Şapka kasnağının kenarında ortası bir santimetre eninde sarı sim şeritli siyah renkli biye bulunur.

6) Kemer: Beş santimetre eninde siyah deriden yapılır. Gümüş rengi madeni toka ile bağlanır.

7) Pelerin: Siyah renk su geçirmez kumaştan yapılır. Hakim yakalı olup yaka Selçuklu kufi sim motif ile işlenir. Sağlı sollu pelerin boyu alt ucuna kadar ve etek çevresine bir santimetre eninde sarı sim zıh yapılır. Sol göğse sarı bez göğüs arması takılır. İçi tören ceketine uygun renkte parlak kumaştan astarlıdır.

8) Ayakkabı: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarına verilen ayakkabının şekli esas alınır, siyah renk parlak deriden yapılır. İçi ve iç tabanı deri astarlıdır.

b) Mevsimlik tören üniforması:

1) Ceket: Beyaz renk mevsimlik kumaştan yapılır. Apoletin kenarları bir santimetre eninde sarı sırma şerit ile çevrilmiştir. Üstünde sarı madeni müzik (Lir) amblemi olur ve bağlantısı, üzerinde bir buçuk santimetre çapında polis yıldızı bulunan düğme ile yapılır. Sol omuz başında apolet ve koltuk altından geçen iki sıra sarı sim kordon bulunur. Ceketin ön tarafı dört düğme ile iliklenir. Yaka tören kıyafetindeki gibidir. Düğme hizalarında sağ ve sol taraflarda olmak üzere sekiz adet on iki santimetre boyunda, sekiz santimetre eninde Selçuklu kufi sim motif bulunur. Sol göğse sarı bez göğüs arması, sağ kola bando branş işareti, sol kola Emniyet Genel Müdürlüğü işareti takılır. Düğme ilikleri ibrişim ile örülür. Sağlı sollu iki tane iç cep yapılır. Ceket kol ucundan sekiz santimetre yukarıda, dört santimetre eninde sarı sim Selçuklu kufi motif bulunur. Motif, alt ve üstten ikişer sıra ince sarı sim şerit ile çevrilmiş olup kol genişliğince yapılır.

2) Tişört: Beyaz renk pamuklu kumaştan yapılır. Yaka dik duracak şekilde ön kısma yakadan başlamak üzere göğüs genişliğince tişört alt ucuna kadar saten kumaş dikilir. Yaka alt kısmında sarı biye bulunur.

3) Pantolon: Siyah renk mevsimlik pantolonluk kumaştan yapılır. Yan dikişler üzerinde kemer altında başlayıp paçaya kadar inen bir santimetre eninde sarı simden zıh bulunur. Kemer köprüleri beş santimetredir. İki yan cep ve kapaklı iki arka cep bulunur.

c) Sahne ve yazlık tören üniforması:

1) Gömlek: Beyaz renk kumaştan yarım kollu yapılır. Apoletin kenarları bir santimetre eninde sarı sırma şerit ile çevrilmiştir. Üstünde sarı madeni müzik (Lir) amblemi olur ve bağlantısı, üzerinde bir buçuk santimetre çapında polis yıldızı bulunan düğme ile yapılır. Sol omuz başında apolet ve koltuk altından geçen iki sıra sarı sim kordon bulunur. Sol göğse sarı bez göğüs arması, sağ kola bando branş işareti ve sol kola Emniyet Genel Müdürlüğü işareti takılır. Düğme ilikleri ibrişim ile örülür. Gömleğin ön kısmı üzerinde polis yıldızı bulunan yedi adet sarı düğme ile iliklenir. Sağ ve sol göğse iki tane cep yapılır. Cep kapakları siyah renk gömleklik kumaştan olur.

2) Pantolon: Siyah renk yazlık pantolonluk kumaştan yapılır. Yan dikişler üzerine kemer altından başlayıp paçaya kadar inen bir santimetre eninde sarı simden zıh bulunur. Kemer köprüleri beş santimetredir. İki yan cep ve kapaklı iki arka cep bulunur.

3) Şapka: Beyaz renk deriden yapılır. Ölçüleri ve şekli tören kıyafetiyle giyilen şapkanın aynıdır. Şapka kasnağının kenarında ortası bir santimetre eninde sarı sim şeritli siyah renkli biye bulunur.

4) Ayakkabı: Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarına verilen ayakkabının şekli esas alınır, siyah renk parlak deriden yapılır. İçi ve iç tabanı deri astarlıdır.

5) Kemer: Beş santimetre eninde siyah deriden yapılır. Sarı renkli madeni toka ile bağlanır.

6) Frak (Sahne Ceketi): Siyah renk yazlık kumaştan yapılır. Apoletin kenarları bir santimetre eninde sarı sırma şerit ile çevrilmiştir. Üstünde sarı madeni müzik (Lir) amblemi olur. Ceketin ön tarafı açık, sağ ve sol tarafta üç sıra düğme bulunur. Göbek hizasında tek düğme ile iliklenir. Yaka göbek hizasında iliklenen düğme hizasına kadar iner. Şefin ceketi kuyrukludur.

7) Pantolon: Siyah renk yazlık pantolonluk kumaştan yapılır. Yan dikişler üzerinde kemer altında başlayıp paçaya kadar inen bir santimetre eninde sarı simden zıh bulunur.

8) Ata Gömlek: Smokin yakalı uzun kollu beyaz renk kumaştandır. Kolları kol düğmesi ile iliklenir.

9) Papyon: Siyah renk kumaştandır.

10) Kuşak: Siyah parlak saten kumaştan yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9, Ek-9/A, Ek-9/B ve Ek-9/C ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir