Şirketlerin Yaptırdığı Hangi Tesciller İçin Vergi Dairelerine Bildirim Yükümlülüğü Yoktur?

Şirketlerin kuruluş işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilmekte, vergi mükellefiyet kayıtları da Ticaret Sicil Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir.

Şirket sahipleri, tescil ettirdiği işlemler için ayrıca vergi dairesine bildirim yapma zorunluluğunun olup olmadığını merak etmektedir.

Yapılan mevzuat düzenlemesi ile şirketlerin tescil ettirdikleri bazı hususları, ayrıca vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.

TESCİL ETTİRMEK ŞARTIYLA VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILAN İŞLEMLER

18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticaret siciline tescil edilen;

•işe başlama,

•merkez/şube adres değişikliği,

•ilave iş yeri/şube açılış,

•ilave iş yeri/şube kapanış,

•tür değişikliği,

•tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş,

•tasfiye kapanış ve

•unvan değişikliği

işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ancak şunu belirtmek gerekir ki, şirketlerin bahsi geçen bildirimleri vergi dairesine bildirmesi yasak değildir. Sadece zorunluluk kaldırılmıştır.

ŞİRKETLER HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRMEK ZORUNDA

Tüm şirketler, yönetici ve vergi sorumlusu değişikliklerini vergi dairesine bildirmeye devam edeceklerdir.

Anonim şirketler hariç limited, komandit, kollektif ve adi şirketler ortaklığa giriş ve çıkışları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

Limited şirketler ile komandit şirketler(komantite ortakları için) ortaklık yapısındaki oransal değişimleri vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir