Mesleğinde Yetersiz Görülen Öğretmen Başka Kadroya (Memurluğa) Atanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), maarif müfettişleri eliyle yaptığı teftişlerde görevini yapamayan öğretmenlerin idari olarak sınıfını değiştirerek eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında genel idari hizmetler sınıfında durumlarına uygun memurluklara atayabilmektedir.

Memurluğa atanan öğretmenler, konuyu yargıya taşıdığında yargı mercileri çoğu zaman idarenin yaptığı sınıf değiştirme uygulamasını haklı bulmaktadır.

Öğretmenin Sınıf Değiştirme Yoluyla Görevden Alınmasının Yasal Zemini

Öğretmenlerin sınıf değiştirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “ Hizmet sınıfının değiştirilmesi” başlıklı 58. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, öğretmenin 2 durumda sınıfı değiştirilebilmektedir.

● Sağlık sorunları nedeniyle

● Öğretmenlik mesleği için yetersiz görülmesiyle

Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilenl öğretmenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar, diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.

MEB tarafından haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilen öğretmener, diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.

Danıştay Tarafından Onaylanmış Öğretmenlik Mesleğinden Alınma Uygulamaları

●Danıştay, Antalya’da bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ğörev yapan öğretmenin sınıfta kulaklık takarak müzik dinlemesi, uyuması ve/veya kafasını masaya koyarak uyur şekilde zaman geçirmesi nedeniyle, öğretmenlik mesleğinden memurluk kadrosuna atanması konusundaki idari kararı onamıştır.

●Danıştay, Giresun’da bir Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin “bazı öğrencilerin ders devam ederken sınıfı terkettiği ve öğretmenin bu durumdan haberinin olmadığı, öğrenciler arasında adil davranmadığı, sağlık problemleri olduğu, gereksiz olduğu halde fotokopi çıktıları aldığı, öğrencilerle astral seyehat ettiği, geceleri uçtuğu başka ülkelere ve mezarlığa gittiği yönünde dersle ilgili olmayan konulardan bahsettiği, ders konularını anlatmadığı, öğrenci velilerine karşı saygılı davranmadığı, genel olarak sakin olmakla birlikte bazı dönemler agresif olduğu, öğrencilerin sınav kağıtlarına göre not takdir etmediği, okul müdürü ile münakaşa ettiği, davranışlarının tutarsız olduğu, uyarılara aldırış etmediği” gerekçeleri ile öğretmenlik mesleğinden alınarak genel idari hizmetler sınıfındaki memurluk kadrosuna atanması idari kararını onamıştır.

●Danıştay Manisa’da, bir İlköğretim Okulunda “Okul Öncesi Öğretmeni” olarak görev yapan öğretmenin, görev yaptığı okullardaki yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin ifadelerine başvurulmak ve ders denetimi yapılmak suretiyle elde edilen bütün bilgiler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, davacının mesleki bilgi, mesleki beceri ve mesleki tutum ve değerler hususlarında yetersiz olduğu, okul öncesi döneme ilişkin olarak yapılan eğitim öğretim sürecinde ortaya çıkan ve tespit edilen sorunların davacının mesleki yetersizliğinden kaynaklandığı, soruşturma raporu içeriğinde yer alan tespitlere göre davacının sağlıklı bir eğitim hizmeti vermesi olanağının bulunmadığı ve yetersizliğinin mevzuatta öngörülen biçimde ortaya konulduğu gerekçesi ile memurluk kadrosuna atanmasını onamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir