Deprem Bölgesinde OHAL Sürecinde İşten Çıkarma Yasaklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kahramanmaraş depremleri nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri ve ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sergilenmesi durumu gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

İşten çıkarma yasağı ile birlikte, söz konusu OHAL bölgesinde, kısa çalışma ödeneği uygulaması devreye sokuldu.

Buna göre yaşanan deprem felaketi sonrası 8 Şubat tarihinde ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde işyerlerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işverenlerin kısa çalışma ödeme başvurularında uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. Kısa çalışma ödeneği verilecek.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve bu kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Kurala Aykırı Fesih Yapan İşverene Verilecek Ceza

Cumhurbaşkanı Kararnamesi hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

Deprem bölgesindeki işyerlerinde sendika kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir