Basit Usul Mükellefler Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Ve Prim Teşviğinden Yararlanabilir mi?

(Güncelleme:03.11.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer Madde 20/A ile basit usulde vergiye tabi mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş, ve bu mükelleflerin beyanname verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Bununla ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasını düzenleyen Mükerrer 20 nci Maddesinde, söz konusu istisnadan yararlanabilmek için beyanname verme şartı getirildiğinden, beyanname verme yükümlülüğü kaldırılan basit usul mükellefler, 75.000 TL’lik Gelir Vergisi Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından yararlanamayacak, ancak, genç girişimcilik şartlarını taşıyan mükelleflerin SGK Prim Teşviğinden yararlanma hakları devam edecektir.

Genç girişimcilik şartlarını taşıyan basit usul mükellefler, vergi dairelerine bir dilekçe ile başvurarak, genç girişimcilik şartlarını taşıdıklarına dair aldıkları yazıyı, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine götürerek genç girişimci SGK prim teşviğinden yararlanabilirler.

Basit usul mükelleflerin son bir yıl içinde, önce kaldırılan, sonra tekrar yararlanma hakkı verilen genç girişimcilik kazanç istisnası uygulamasında, bugüne kadar yaşanan gelişmelere değinmek gerekirse, 2021 yılının sonuna kadar diğer mükellefler gibi basit usul mükellefler de genç girişimcilik kazanç istisnası hakkından yararlanıyordu.

2022 yılı başlarında uygulama değişti.

2021 yılından itibaren basit usul mükelleflerin kazançları için beyanname verme yükümlülüğü kaldırılınca, Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) 320 sayılı Gelir Vergisi Tebliğini yayınlayarak basit usul mükelleflerin, genç girişimcilik kazanç istisnasından yararlanamayacağını duyurdu.

Genelgenin konuyla ilgili kısmı aşağıdaki gibiydi.

“193 sayılı Kanunun mükerrer 20 nci maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. Ayrıca aynı maddede, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verileceği belirtilmiş olup genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanılabilmesi için beyanname verilmesi gerekmektedir. Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançları beyan edilmeyeceğinden basit usule tabi mükelleflerin genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.”

Mükellefler konuyu mahkemeye taşıyınca, bu defa GİB konuya bir yorum getirerek, basit usul mükelleflerin beyanname vermedikleri için doğal olarak 75.000 TL’lik genç girişimcilik gelir vergisi indiriminin uygulanamayacağını, ancak basit usul mükelleflerin genç girişimcilik hallerinin devam ediyor olduğunu ve SGK prim teşviğinden yararlanabileceklerini vergi dairelerine bildirmiş durumdadır.

Yeni durumda basit usul mükellefler sgk prim teşviğinden yararlanmaya devam edecek, uygulama geriye doğru yürütülebilecek, vergi dairesinden yazı getiren mükelleflerin tahakkuk etmiş sgk prim borçları silinecektir.

(Günleme:03.11.2022)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir