Basit Usul Mükellefler Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Ve Prim Teşviğinden Yararlanabilir mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer Madde 20/A ile basit usulde vergiye tabi mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş, ve bu mükelleflerin beyanname verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanunun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasını düzenleyen Mükerrer 20 nci Maddesinde, söz konusu istisnadan yararlanabilmek için beyanname verme şartı getirildiğinden, beyanname verme yükümlülüğü kaldırılan basit usul mükellefler, Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Ve Prim Teşviğinden yararlanamayacaktır.

Konunun detaylı düzenlemesi, Gelir İdaresi Başkanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan 320 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğde konu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“193 sayılı Kanunun mükerrer 20 nci maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. Ayrıca aynı maddede, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verileceği belirtilmiş olup genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanılabilmesi için beyanname verilmesi gerekmektedir. Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançları beyan edilmeyeceğinden basit usule tabi mükelleflerin genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.”

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.