Hangi Mükellefler Beyannamesini Kendisi Gönderebilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi beyannamelerini bir muhasebeci(meslek mensubu) aracılığı ile vermeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamdaki mükellefler, isteseler de beyannamelerini kendileri gönderememektedir.

Ancak bunun istisnası vardır. Bazı mükellef gruplarına beyannamelerini, bir muhasebeciyi aracı kılmaksızın kendi başına gönderme imkanı verilmiştir.

Aşağıdaki mükellefler isterlerse, beyannamelerini kendileri gönderebilirler:

1- 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler.

2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler.

3- Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmış olan mükellefler.

4- Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları ve Noterler ile Noter Vekilleri.

5- Gayrimenkul sermaye iradı(kira geliri) mükellefleri.

6- 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri.

7- 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar.

8- 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak, gelir getirici faaliyette bulunanlar.

9. 193 sayılı GVK’nin 23. maddesinde sayılan konularda vergi kesintisi yapmak zorunda olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar.

Not: Mükelleflerin elektronik ortamda beyannamelerini gönderebilmeleri için vergi dairelerinden e-beyanname vermeye yetkili kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir