İstifa Eden Memur Geri Dönmek İstediğinde Başka Bir Kadroya Atanabilir mi?

İkiden fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek istediğinde, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 657 sayılı Kanunun sınıf değiştirme esaslarını düzenleyen 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

İstifa ettikten sonra yeniden memuriyete girmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmazsa, 657 sayılı yasanın sınıf değiştirmeyi düzenleyen 71. maddesine göre sınıf değişikliği yoluyla da memuriyete geri dönmeleri mümkündür.

Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir