Memur Kaç Gün İşe Gitmezse Memurluktan Çıkarılır?

657 Sayılı Yasaya bağlı görev yapan kamu çalışanları, mazeretsiz ve izinsiz işe gelmemeleri durumunda bazı cezalara maruz kalmaktadır.

İşe gelmeme nedeniyle hangi cezanın uygulanacağı, işe gelmemenin süresi ve tekrarına göre farklılık göstermektedir.

1-2 GÜN İŞE GELMEMEK

Mazeretsiz veya izinsiz olarak 1 veya 2 gün işe gelmeyen memura, brüt aylığının 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmak suretiyle AYLIKTAN KESME cezası verilir.

10 sene içinde memur, tekrar 1-2 gün işe gelmezse, bu defa bir ağır ceza olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılacaktır.

KESİNTİSİZ ŞEKİLDE 3-9 GÜN ARASINDA İŞE GELMEMEK

Memur, mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün işe gitmezse, 1-3 yıl arasında KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası ile cezalandırılır.

Bir defa bu cezayı alan memur, 10 yıl içinde, aynı şekilde yine işe gelmez ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirecek 3 farklı fiili işlerse, bu defa bir derece ağır ceza olan memurluktan çıkarılma cezası ile cezalandırılır.

Öte yandan, öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği son kademede bulunan memur, 3-9 gün arasında kesintisiz olarak işe gelmemesi durumunda, hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilemeyeceğinden, ilk ceza aylıktan kesme; ikinci ceza, memuriyetle ilişiğin kesilmesi şeklinde uygulanacaktır.

10 YIL İÇİNDE KESİNTİSİZ 3 GÜN İKİ DEFA İŞE GİTMEMEK

Yukarıdaki izahlar göz önüne alındığında, özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemek, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiil olduğuna göre, kamu çalışanı 10 yıl içinde 2.defa 3 gün işe gitmezse, bu defa bir üst derece ceza olan memurluktan çıkarılma cezası ile cezalandırılacaktır.

KESİNTİSİZ 10 GÜN GÖREVE GELMEMEK

Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 10 gün göreve gelmeyen memur, yazılı müracaatı aranmaksızın ÇEKİLME isteğinde bulunmuş sayılacaktır.

BİR TAKVİM YILINDA TOPLAM 20 GÜN GÖREVE GELMEMEK

Mazeretsiz veya izinsiz olarak bir takvim yılında toplam 20 gün göreve gelmeyen memura, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası verilir.

Göreve geç gelme, erken ayrılma veya görev yerini terk

Mazeretsiz veya izinsiz olarak göreve geç gelen, görevden erken ayrılan veya görev yerini terk eden memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususu yazılı olarak bildirilmek suretiyle UYARMA cezası verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir