Kamu Çalışanı Mevzuat Uygulama Hakkını Nasıl Kullanabilir?

Devlet çok büyük organizasyon olduğu için, idarecilerin çalışanları yönetmesi kanun ve yönetmeliklerle olmalıdır.

Ancak, yanlış uygulama ve psikolojik yılırmanın(mobing) önüne geçmek için kamuda çalışanların da bazı hakları vardır.

Kamu çalışanları bu haklarını usulüne uygun kullanarak yıpratılmalarının önüne geçebilirler.

Bu haklardan en önemlisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 17. Maddesi ile düzenlenen “Uygulamayı İsteme Hakkı”dır.

Buna göre, kamu çalışanları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Bu şekilde bir talepte bulunan kamu çalışanının isteğine kurumları veya amirleri engel olmamalıdır.

Kamu Çalışanı Bu Hakkını Nasıl Kullanabilir?

Kamu çalışanları, kendilerine uygulanması gereken mevzuat hükümleri için müracaat, dilekçe hakkı veya bilgi edinmeye ilişkin hükümler çerçevesinde üstlerinden talepte bulunabilirler.

Bu hakkın kullanılmasına engel olan amirler şikâyet hakkı kullanılarak bir üst amirlere şikayet edilebilir.

Yine de kamu çalışanının bu hakkını kullanılmasının engellenmesi durumunda, müracaat talepleri hakkında olumsuz karar veren veya müracaatlarını müteakip 60 gün içinde cevap verilmeyen taleplerin zımnen reddedildiği anlaşılacağından, çalışanlar, bu taleplerine karşı dava açma hakkını da kullanabilirler.

Ayrıca, hakkında mevzuat hükümlerini uygulama hakkından yararlanamayan kamu çalışanları, müracaat hakkını engelleyen amirler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde savcılıklara suç duyurusunda bulunulabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir