İstifa Eden Kamu Çalışanı (Memur) Hangi Şartlarda Geri Dönebilir?

Görevinden çekilen(istifa eden) ya da çekilmiş sayılan kamu çalışanının geri dönebilmesi, bazı şartların yerine gelmesine bağlıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, istifa eden kamu çalışanının geri dönme esasları belirlenmiştir.

Buna göre; ikiden fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler,

  • Ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak,
  • Bu sınıfın niteliklerini taşımak

şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 657 sayılı Kanunun sınıf değiştirme esaslarını düzenleyen 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

BAŞKA BİR KADROYA ATANABİLME İMKANI

İstifa ettikten sonra yeniden memuriyete girmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmazsa, 657 sayılı yasanın sınıf değiştirmeyi düzenleyen 71. maddesine göre sınıf değişikliği yoluyla da memuriyete geri dönmeleri mümkündür.

Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

İKİ DEFADAN FAZLA İSTİFAYA DÖNÜŞ HAKKI YOK

Kendi isteğiyle memuriyetten istifa eden veya istifa etmiş sayılanlar, iki defadan fazla istifa etmişse artık memurluğa geri dönemezler.

ADAYLIK DÖNEMİNDE İSTİFA ETME

Memuriyetten adaylık döneminde ayrılanlar dönmek için, sadece ayrıldıkları kuruma müracaat edebilirler. Başka kurumlara müracaat edemezler.

İSTİFA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

İstifa sürecinde;

  • yerine atanacak kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eden kamu çalışanı,
  • yerine bir aya kadar atama yapılmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini terk eden kamu çalışanı,
  • olağanüstü mazeret nedeniyle bir ay beklemeden üstüne haber verip ayrılan kamu çalışanı,

görevden ayrılış tarihinden itibaren altı ay geçtikten sonra geri dönüş için müracaat hakkı elde eder.

  • Yukarıda bahsi geçen ayrılış kurallarına uymadan ayrılan kamu çalışanı ile
  • memuriyetten çekilmiş sayılan kamu çalışanı,

görevden ayrılış tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra geri dönüş için müracaat hakkı elde ederl.

Öte yandan

  • devir ve teslim ile yükümlü olan kamu çalışanı devir ve teslim işlemlerini yerine getirmeden görevinden ayrılmışsa,

görevden ayrılış tarihinden itibaren üç yıl geçtikten sonra geri dönüş için müracaat hakkı elde eder.

İSTİFA SONRASI HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ DÖNEMEYECEK OLANLAR

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakmışlarsa, bir daha hiç bir şekilde devlet memurluğuna dönemezler.

GERİ DÖNÜŞTE TAKDİR YETKİSİ

İstifadan sonra geri dönüş için başvuru yapan kamu çalışanının tekrar göreve başlatılıp başlatılmayacağı tamamen kurumun takdirindedir.

SEÇİM İÇİN AYRILANLARIN DÖNÜŞÜ

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesine göre, subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde Yüksek seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebileceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir