Aday Memurun Yemin Metni ve Hangi Kamu Çalışanları Yemin Etmek Zorunda

Kamu çalışanları aday memurluk sürelerinin bitiminde asli devlet memurluğuna atanmadan önce yemin etmek zorundadır.

Kamu çalışanının yapacağı yemin bazı şekli şartlara tabidir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ödevler ve Sorumluluklar” başlığı altında 6.Maddesinde devlet memurlarının yapacağı yemin düzenlenmiştir.

Söz konusu maddede, devlet memurlarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorunda oluğu, devlet memurlarının bu hususu “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerinin huzurunda yapacakları yeminle belirtecekleri hüküm altına alınmıştır.

Kamu çalışanları özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi” ni imzalayarak asli görevlerine başlarlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Aday memurluk süreci olmayan sözleşmeli çalışanlarla, kamu işçilerinin yemin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.