Güzel Sanatlar Liselerine Meslek Öğretmeni Atamanın Usul ve Esasları Nelerdir?

Güzel sanatlar liselerine meslek öğretmeni (Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmeni) ataması, bazı özel kurallara tabidir. Bu özel kurallar, 17.04.2015 tarihli Resmî Gazete yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Buna göre, güzel sanatlar liselerine meslek öğretmeni atamaları valiliklerce yapılmaktadır.

ATAMADA DAHA ÖNCE AYRILANLARA ÖNCELİK

Atama işlemi öncelikle, güzel sanatlar liselerine meslek öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar arasından, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce yapılmaktadır.

Hizmet puanının eşitliği halinde atanacak aday kura ile belirlenmektedir.

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE İLK DEFA ATAMA

Yukarida bahsedilen yöntemle yapılan atamalarda karşılanamayan güzel sanatlar liselerine meslek öğretmeni ihtiyacı, başvuruda bulunanlardan ilde oluşturulacak değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunca yapılacak uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar arasından tercihleri de dikkate alınarak belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre valiliklerce yapılan atamayla karşılanacaktır.

Atanacaklarda aranacak şartlar:

Güzel sanatlar liselerine meslek öğretmeni öğretmenliklerine atanacaklarda;

●Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,

●Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğretmenlik yapılmış olması,

●Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma,

●Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması,

şartları aranır.

Ayrıca atamalarda puan üstünlüğü esas alınır.

DİĞER HUSUSLAR

● İl genelinde yapılacak duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir.

●Güzel sanatlar liselerine atanmak isteyen öğretmenlerden belirtilen şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla güzel sanatlar liselerine daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan güzel sanatlar liselerine atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

●Başvurulara ilişkin iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlükleri tarafından yürütülür.

● Uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

●Adayların puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla değerlendirme puanı, uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.

●Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar uygulama sınavından önce sonuçlandırılır.

●Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere tebliğ edilir.

●Atama işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde tamamlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir