İnternet Haber Siteleri Dev Medya Kuruluşları Haline Gelebilir. İşte Nedeni

İnternet haber siteleri, 13.10.2022 tarihli ve 7418 sayılı Kanun ile 5187 Sayılı Basın Kanunu kapsamına alındı.

Bu, internet haber sitelerinin kamudan ilan geliri elde edebileceği anlamına geliyor.

İnternet haber siteleri, kamu ilanlarından pay alabilmek için uzun zamandan beri lobi faaliyeti yürütüyordu.

Bu çabalar sonuç verdi ve internet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınarak kamu ilanlarından pay almasının önü açıldı.

Ancak, her internet haber sitesi, kamudan ilan alamayacak.

Hangi İnternet Haber Siteleri Kamu İlanı Yayınlayabilecek?

Kamudan ilan alacak internet haber siteleri, kanun ve kurallara uygun çalışmanın yanında, ayrıca Basın İlan Kurumu’nun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

7418 Sayılı Kanun ile 195 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9. Madde ile internet haber sitelerinde resmî ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İlan Yayınlayacak Kamu Kurumlarının Kanunlarında Gerekli Düzenlemeler Yapıldı

İcra Daireleri:

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinde gerekli değişiklik yapılarak icra dairelerinin internet haber sitelerinde ilan yayınlamasının önü açılmıştır.

İcra Dairelerinin gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın-İlân Kurumu aracılığıyla aşağıda belirtilen usulde yapılacaktır:

Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek.

Ancak;

1. Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasının üzerinde ve iki milyon Türk lirasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilecek.

Satışın yapılacağı yerde resmî ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması hâlinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulacak.

2. Toplam muhammen bedeli iki milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar ise bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılacak.

3. Gazete veya internet haber sitesinde yayınlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Basın İlân Kurumu İlan Portalında da duyurulacak.

4.Bu madde kapsamında Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanacak ilanlardan ücret alınmayacak.

5. Bu fıkrada yer alan parasal limitler bir önceki yılın Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafından güncellenecek ve her yıl 1 Şubat gününden itibaren geçerli olmak üzere aynı güne kadar Resmî Gazete’de ilan edilecek.

Parasal limitler olağanüstü hâllerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebilecek.

Gazetede, internet haber sitesinde, elektronik satış portalında veya Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek.

Kamunun Alış ve Satış İlanları

Kamunun yapacağı satışlar ve alışlar için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlanları

Bu iki kurum kendilerine ait elektronik tebligat sistemini kullandılarından, ilanen yapılacak tebligatları yıllar içinde azalabilecektir.

Bu nedenle olsa gerek, internet haber sitelerinde bu iki kurumun ilan yayınlaması için kanuni düzenleme yapılmamıştır.

Yeni durumda,

Önümüzdeki yıllarda kamudan gelir elde eden internet haber sitelerinin büyüyeceği, bu alanda yeni nesil medya devlerinin ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir