Özel İnşaat Yaptıranların Vergilendirme İşlemleri

Özel inşaat yaptırmak isteyenler, “003-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vergi kodundan mükellefiyet açtırmaları gerekmekte olup mükellefiyet açılışlarını, resmi ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat başvurarak yapabilecekleri gibi interaktif vergi dairesi üzerinden de yapabilirler.

Özel inşaat yaptıranlar,(vergi dairelerinde başka bir iş nedeniyle mükellefiyet kaydı olmamak şartıyla) inşaatlarında çalıştırdıkları işçilere yaptıkları ücret ödemelerinden kesilen gelir vergisini beyan edip ödemek için, vergi dairelerinde “003-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vergi kodundan mükellefiyet açtırmaları gerekmektedir.

Ancak özel inşaat sahipleri için tanımlanacak 003 vergi türü “Özel inşaat” için tanımlanan istisna kapsamında olmalıdır. Açılacak 003 vergi türüne istisna tanımlamak vergi dairelerinin işidir. Özel inşaat sahipleri, mükellefiyet açılış dilekçelerinde, açılacak mükellefiyetin özel inşaat için olduğunu beyan etmeleri yeterli olacaktır.

Mükellefiyet Açmaya (Tatha) Yetkili Vergi Dairesi:

Özel inşaat yaptırmak isteyenler, “003-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vergi kodundan mükellefiyet açtırmak için resmi ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, mükellefiyet başvurularını interaktif vergi dairesi üzerinden de yapabilirler.

Birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle açılacak adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde, mükellefiyeti açmaya yetkili vergi dairesi, özel inşaatın bulunduğu yer vergi dairesi olmaktadır.

Beyanname Verme:

Özel inşaat sahipleri, beyannamelerini vergi dairelerinden alacakları e-beyanname yetkili şifre ile kendileri verebilecekleri gibi, yetkili bir muhasebeci vasıtasıyla da verebilir.

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki, özel inşaat sahiplerinin beyannamelerini bir muhasebeciyi aracı kılmaksızın kendilerinin verebilmesi için vergi dairelerinden edinecekleri şifrelerinin e-beyanname vermeye yetkili olması gerekir.

İşçileri İçin Vergi Dairelerine Yapılacak Bildirim:

Özel İnşaat sahipleri, çalıştırdıkları işçi(ler) için vergi dairelerine işveren bildirimi yapmak ve işçilere de ilk işe başlama bildirimini yaptırmakla mükelleftirler.

Özel İnşaat İşçilerinin İşe Başlamalarını Bildirme Yükümlülüğü:

İşçiler için, diğer ücretli mükellefiyet kaydının açılıp tahakkuklarının kesilmesi için, işçilerin “İşe Başlama Bildirimi”ni SGK İşe Giriş Bildirgesiyle birlikte vergi dairelerine ulaştırmaları önem arz etmektedir.

Tahakkuk Kestirme:

Diğer ücretli mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde, bir önceki yıldan beri işine devam eden işçiler ise, Şubat ayı içinde diğer ücret vergi tahakkukkarını yaptırmakla mükelleftirler. (Güncel Diğer Ücret Vergi Miktarlarını öğrenmek için TIKLAYIN..)

İş Değişimlerinde Mükellefiyet Kapanacak mı?

İnşaat işçileri, işin doğası gereği, inşaatın birini bitirip diğerine geçebilmekte, işlerinin sürekliliğinde kesintiler olmaktadır.

Ara verilen geçici dönemler için, inşaat işçilerinin vergi dairesindeki mükellefiyetlerini terk ettirmelerine gerek yoktur.

Yani, yıl içinde çalışmadıkları dönemler için 051 diğer ücret vergi kaydını kapattırmalarına gerek olmayabilir.

İşçiler İçin Mükellefiyet Kapatma:

Ancak, inşaat işçilerinin, inşaat işçiliğini artık yapılmayacak olurlarsa, vergi dairelerine başvurarak diğer ücretli mükellefiyet kayıtlarını kapattırmaları gerekmektedir.

Özel İnşaat Yaptıranlar İçin Mükellefiyet Kapatma:

Özel inşaat yaptıranlar, inşaatlarının bitiminde işçi çalıştırmayı bıraktıkları tarih itibariyle vergi dairesindeki mükellefiyetlerini kapatabilirler.

Uygulamada bir kolaylık:

Özel inşaat sahipleri, interaktif vergi dairesinden aldıkları internet hizmetleri kullanım şifresine, yine interaktif vergi dairesi üzerinden “genel amaçlı bir dilekçe” ile e-beyanname yetkisi talep ederek vergi dairesine uğramadan şifrelerini e-beyanname vermeye yetkili hale getirebilirler.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.