Özel İnşaat Yaptıranların Vergilendirme İşlemleri

Güncelleme:10.01.2023

Özel inşaat yaptırmak isteyenler, “003-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vergi kodundan mükellefiyet açtırmaları gerekmekte olup mükellefiyet açılışlarını, resmi ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat başvurarak yapabilecekleri gibi interaktif vergi dairesi üzerinden de yapabilirler.

Özel inşaat yaptıranlar,(vergi dairelerinde başka bir iş nedeniyle mükellefiyet kaydı olmamak şartıyla) inşaatlarında çalıştırdıkları işçilere yaptıkları ücret ödemelerinden kesilen gelir vergisini beyan edip ödemek için, vergi dairelerinde “003-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vergi kodundan mükellefiyet açtırmaları gerekmektedir.

Ancak özel inşaat sahipleri için tanımlanacak 003 vergi türü “Özel inşaat” için tanımlanan istisna kapsamında olmalıdır. Açılacak 003 vergi türüne istisna tanımlamak vergi dairelerinin işidir. Özel inşaat sahipleri, mükellefiyet açılış dilekçelerinde, açılacak mükellefiyetin özel inşaat için olduğunu beyan etmeleri yeterli olacaktır.

Mükellefiyet Açmaya (Tarha) Yetkili Vergi Dairesi:

Özel inşaat yaptırmak isteyenler, “003-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vergi kodundan mükellefiyet açtırmak için resmi ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, mükellefiyet başvurularını interaktif vergi dairesi üzerinden de yapabilirler.

Birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle açılacak adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde, mükellefiyeti açmaya yetkili vergi dairesi, özel inşaatın bulunduğu yer vergi dairesi olmaktadır.

Beyanname Verme:

Özel inşaat sahipleri, beyannamelerini vergi dairelerinden alacakları e-beyanname yetkili şifre ile kendileri verebilecekleri gibi, yetkili bir muhasebeci vasıtasıyla da verebilir.

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki, özel inşaat sahiplerinin beyannamelerini bir muhasebeciyi aracı kılmaksızın kendilerinin verebilmesi için vergi dairelerinden edinecekleri şifrelerinin e-beyanname vermeye yetkili olması gerekir.

İşçileri İçin Vergi Dairelerine Yapılacak Bildirim:

Özel İnşaat sahipleri, çalıştırdıkları işçi(ler) için sosyal güvenlik kurumlarına işveren bildirimi yapmak ve işçilere de ilk işe başlama bildirimini yaptırmakla mükelleftirler.

Ancak işçiler için vergi dairerine diger ücretli işe başlama bildirimi yapma yükümlülüğü 31.12.2021 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Özel İnşaat İşçilerinin İşe Başlamalarını Bildirme Yükümlülüğü:

İşçiler için, diğer ücretli mükellefiyet kaydının açılıp tahakkuklarının kesilmesi için, işçilerin “İşe Başlama Bildirimi”ni SGK İşe Giriş Bildirgesiyle birlikte vergi dairelerine ulaştırma zorunluluğu 31.12.2021 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Ancak SGK ya bildirim yapmaları gerekir.

Tahakkuk Kestirme:

Diğer ücretli mükelleflerin, diğer ücret tahakkuku kestirme zorunluluğu, 31.12.2021 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

İşçiler İçin Mükellefiyet Kapatma:

Ancak, inşaat işçilerinin, 31.12.2021 tarihinden önce diğer ücretli mükellefiyet kaydı varsa, inşaat işçiliğini artık yapmayacak olurlarsa, vergi dairelerine başvurarak diğer ücretli mükellefiyet kayıtlarını kapattırmaları gerekmektedir.

Özel İnşaat Yaptıranlar İçin Mükellefiyet Kapatma:

Özel inşaat yaptıranlar, inşaatlarının bitiminde işçi çalıştırmayı bıraktıkları tarih itibariyle vergi dairesindeki mükellefiyetlerini kapatabilirler.

Uygulamada bir kolaylık:

Özel inşaat sahipleri, interaktif vergi dairesinden aldıkları internet hizmetleri kullanım şifresine, yine interaktif vergi dairesi üzerinden “genel amaçlı bir dilekçe” ile e-beyanname yetkisi talep ederek vergi dairesine uğramadan şifrelerini e-beyanname vermeye yetkili hale getirebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir