Kamu Sendikalarına Kimler Üye Olamaz?

Kamu sektöründe çalışan kişiler açısından sendikalara kimlerin üye olamayacağı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15.Maddesinde düzenlenmiştir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Kamu sendikalarına aşağıda sayılan statülerde(kadrolarda) bulunanlar üye olamaz ver bu kişiler sendika kuramaz.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
  • Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
  • Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, (…) (2) belediye başkanları ve yardımcıları,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
  • Mülkî idare amirleri,
  • Silahlı Kuvvetler mensupları,
  • Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
  • Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
  • Emniyet hizmetleri sınıfı,
  • Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

İŞÇİ SENDİKALARINA KİMLERİN ÜYE OLAMAYACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir