Vergi İçin E-Tebligat, Mahkeme ve İcralar İçin Ulusal E-Tebligat (UETS) Derken, Şimdi de SGK E-Tebligat Sistemi Geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 yılı başından itibaren sosyal güvenlik tebligatları için SGK E-Tebligat Sistemini uygulamaya koyuyor. SGK’nın E-tebligat sistemi, maliyenin e-tebligat sistemi ve mahkeme ve icra dairelerinin ulusal e-tebligat sistemi ile aynı çalışma sistemine sahip olacak.

Kamu alacaklarının daha etkin ve hızlı tahsilini amaçlayan Maliye Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), Vergi Usul Kanunu(VUK) E-Tebligat Sistemini devreye sokmuş, cebren tahsilin önündeki en önemli engel olan tebliğ, elektronik ortamda yapılarak vergisel iş ve işlemlerde kolaylık sağlanmıştı.

Öte yandan, tebliğ çıkarmaya yetkili en önemli mercilerden olan mahkeme ve icra daireleri, PTT UETS (Ulusal E-Tebligat Sistemi)’yi kullanarak aynı etkinliği sağladıkları bilinen bir gerçek iken, bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 yılı başından itibaren sosyal güvenlik tebligatları için SGK E-Tebligat Sistemini uygulamaya sokuyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine istinaden çıkarılan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre işverenler, yönetmelikte belirlenen sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olacak.

İşveren dışında kalan sosyal güvenlik sisteminin diğer muhatapları isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olacak ve daha sonra bu kapsamdan çıkamayacak.

Başvuruları devam eden sistemin fiilen kullanımı ise 2022 yılı başından itibaren başlayacak.

Uygulanmakta Olan E-Tebligat Sistemlerinin Avantajları

Şimdiye kadar yapılan düzenlemelere göre, vergi mükellefi olan ya da vergisel iş ve işlemlere muhatap olabilecek kişi ve kurumlar GİB’in e-tebligat sistemine kaydolarak adlarına düzenlenmiş vergi ve cezalardan vaktinde haberdar olabilmektedir.

Öte yandan, kişi ya da kurumlar, Ptt UETS sayesinde, mahkeme ve icra daireleri gibi kurumlardan adlarına yapılan tebligatı, vaktinde öğrenip gerekli itiraz ve işlemleri yapabilmektedir.

Özellikle ilamsız borç icra takipleri için UETS’ye üye olmak son derece önem arz etmektedir.

Çünkü, haksız yere başlatılan ilamsız icra takiplerinde, borca süresi içinde itiraz etmek gerekmektedir. (Muhtara bırakılarak yapılan tebliğlerde, geç öğrenme nedeniyle, süresinde itiraz yapılamayabilir.)

Aksi takdirde, haksız yere icra yoluyla talep edilen alacak, borçlusu(iddia edilen) tarafından süresi içinde reddedilmezse, alacağın hukuken var olduğu kabul edilmekte, borçlusundan zorla tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Kötü niyetli kişilerin bu tür uygulamalarından kurtulmak için, icra dairelerinden gelebilecek tebligatları elektronik ortamda teslim almak en mantıklı yöntem olabilir. Bunun için PTT tarafından sağlanan Ulusal E-Tebligat Sistemine üye olunması gerekmektedir.

Başvurular, PTT şubelerinden yapılabildiği gibi, kişiler, e-devlet üzerinden de başvuru yapabilmekktedir.

E-Tebliğat Sistemleri Birbirinden Farklı mı?

Yukarıda bahsi geçen üç elektronik tebliğ yöntemi de birbirine benzer mantıkla çalışmakta ve bu sistemler üzerinden yapılan tebligat, fiziki ortamda (elden) yapılan tebliğ ile aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır.

Eleştiri

Tebliğe muhatap olabilecekler doğal olarak şu soruyu sormaktadır:

Tebliğ çıkarmaya yetkili merciler için ayrı ayrı e-tebligat sistemi kurmak yerine, kamu tarafından yapılacak tüm elektronik tebliğler tek bir sistem üzerinden yapılamaz mıydı?

E-Tebligat uygulamalarının tek bir sistem üzerinde toplanması, hem kamu hem de tebliğin muhatapları açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir