Akademik Çalışanların 15 Ocak/2021 Net Maaş Miktarları

2020 yılının 2.yarısında gerçekleşen enflasyon oranının toplu sözleşme hakem kurulu kararında öngörülenden(%4) yüksek çıkmasıyla akademik çalışanlar, %3 zammın yanında %4,33 oranında enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı.

Bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz akademik çalışan için hesaplanan maaş miktarlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Akademik çalışanlara 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de ayrıca yapılacaktır.

UnvanD/KKıdem Yılı15 Ocak 2021 net maaş
*Rektör1/425 +13.479 TL
*Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.)1/31712.582 TL
*Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.)1/11512.419 TL
*Profesör(en az 4 yıllık)1/425 +12.248 TL
*Profesör(3 yıllık)1/31712.158 TL
*Profesör(2 yıllık)1/21610.434 TL
*Profesör(2 yıldan az)1/11510.425 TL
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1)1/425 +9.247 TL
*Doçent1/1157.999 TL
*Doçent2/1128.064 TL
*Doktor Öğretim Üyesi3/197.870 TL
*Doktor Öğretim Üyesi4/167.850 TL
*Araştırma Görevlisi4/167.109 TL
*Araştırma Görevlisi5/137.092 TL
*Araştırma Görevlisi7/106.986 TL
*Öğretim Görevlisi1/425 +7.439 TL
*Öğretim Görevlisi3/197.039 TL
*Öğretim Görevlisi4/166.937 TL
*Öğretim Görevlisi7/106.814 TL
Maaş Tablosu:memurunyeri.com

EK BİLGİLER: 

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.

*Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği ve Akademik Teşvik Ödeneği ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Tabloda hizmet süresi 13 yıldan az gösterilenlerin, 14 Ekim 2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir