Veraset ve İntikal Vergisinde Matrah ve Vergi Oranları

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her takvim yılı için yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Matrah (2022)Verginin Oranı (%) 
Veraset Yoluyla İntikallerde   İvazsız İntikallerde
İlk  500.000 TL için110
Sonra gelen 1.200.000 TL için315
Sonra gelen  2.500.000 TL için5 20
Sonra gelen 4.900.000 TL için725
Matrahın  9.100.000 TL’yi aşan
bölümü için
10 30

Veraset ve İntikal Vergisinde 2021 Yılı Matrah ve Vergi Oranları:

MatrahVeraset Yoluyla İntikalde Vergi Oranıİvazsız İntikalde Vergi Oranı
İlk                           380.000 TL için110
Sonra gelen             900.000 TL içiniçin315
Sonra gelen          1.900.000 TL için520
Sonra gelen          3.600.000 TL için725
Matrahın              6.780.000 TL’yi aşan bölümü için1030

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir