Sağlık çalışanlarının giyecek yardımı hakkı

Sağlık çalışanlarına verilecek giyecek yardımının cinsi, miktarı, kullanım süresi ve niteliği “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” eki cetvellerde belirtilmiştir.

Buna göre, sağlık çalışanlarının kışlık eşyaları Eylül-Ekim aylarında, yazlık eşyaları Nisan-Mayıs aylarında, mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilmektedir.

Aday memur statüsündeki sağlık çalışanı giyecek yardımından asil memurlar gibi yararlanır. Öte yandan, göreve yeni başlayan sağlık çalışanına da giyim eşyası verilmekle birlikte, ilk giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre o eşya için tespit edilen kullanım süresinin 1/4’ünden az ise ilk giyim eşyası verilmiyor.

Belirlenenden Fazla Giyim Eşyası Alınabilir mi?

Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma suresi dolmadan ilgili sağlık çalışanına yeni giyim eşyası verilmiyor. Ancak giyim eşyasının görev nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda ise genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebiliyor.

Sağlık çalışanlarına verilmesi öngörülen giyecek yardımının bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek standart fiyatlar esas alınarak ilgili çalışana nakden ödenirken, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık çalışanlarının giyecek yardımı ise nakdi olarak ödenmiyor.

1-Hemşire Kadro Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Terlen Kumaştan 2 Adet Hemşire Forması
 • 1 Yıllığına 1 çift ayakkabı
 • 1 Yıllığına Patiskadan 2 adet Kep
 • 1 Yıllığına Naylondan 2 adet Çorap

2-Ebe Kadro Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Terlen Kumaştan 2 Adet Ebe Forması
 • 1 Yıllığına 1 çift ayakkabı
 • 1 Yıllığına Patiskadan 2 adet Kep
 • 1 Yıllığına Naylondan 2 adet Çorap
 • 1 Yıllığına Plastik, deri vb’den 1 adet Önlük

Not:Gezici hemşire ve ebeye ayrıca 3 yıllığına yünlü kumaştan 1 adet manto ile 2 yıllığına muşabbadan 1 adet yağmurluk verilmektedir.

3-Sağlık Memuru (gezici) Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Keten Kumaştan 2 Adet İş Gömleği
 • 1 Yıllığına 1 çift ayakkabı
 • 3 Yıllığına Yünlü Kumaştan 1 adet Palto veya Manto
 • 1 Yıllığına Keten Kumaştan 2 adet İş Önlüğü
 • 2 Yıllığına muşabbadan 1 adet Yağmurluk

4-Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Keten Kumaştan 2 Adet İş Gömleği

5-Veteriner Sağlık Teknisyeni (laboratuvarda çalışan) Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Keten Kumaştan 2 Adet Laboratuvar Kıyafeti

6-Veteriner Sağlık Teknisyeni (hayvanlarla direkt temas eden) Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 2 Yıllığına 1 çift Lastik Çizme veya Bot
 • 2 Yıllığına muşabbadan 1 adet Yağmurluk

7-Uzman Tabip, Tabip (fiilen tabiplik yapanlar ile akademik unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru Unvanlı Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Keten Kumaştan 2 Adet İş Gömleği

8-Ameliyathanede görevli Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına 2 Adet Ameliyathane Kıyafeti

9-Sağlık hizmetleri sınıfındaki diğer Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 1 Yıllığına Keten Kumaştan 2 Adet İş Önlüğü

10- İl Ambulans Servisi Başhekimliği İdari ve Destek Birimleri ile Başhekimliğe bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonlarda kadrolu olarak (en az altı ay süreyle geçici görevlendirilenler dahil) fiilen çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire ve Şoför):

 • 2 Yıllığına Polyester, pamuk, elastan 1 adet Mont
 • 2 Yıllığına Polyester, pamuk, elastan (1 uzun veya kısa boy yazlık, 1 uzun veya kısa boy kışlık) 2 adet yelek
 • 1 Yıllığına Polyester, pamuk, elastan, yün(1 yazlık ve 1 kışlık) 2 adet pantolon
 • 1 Yıllığına Polyester, pamuk, elastan (1 uzun veya kısa kollu yazlık, 1 uzun kollu kışlık) 2 adet T-Shirt
 • 2 Yıllığına Yün, akrilik 1 adet Örgü Başlık
 • 2 Yıllığına Polyester, pamuk, elastan 1 adet Kep
 • 2 Yıllığına 1 çift Bot
 • 2 Yıllığına 1 çift Ayakkabı

11-Evde sağlık hizmetlerinde görevli Sağlık Çalışanına Yapılan Giyim Yardımı:

 • 2 Yıllığına 1. sınıf sentetik kumaş/İç astarı polar 1 adet Montgomer,
 • 1 Yıllığına Pamuklu (1 yazlık, 1 kışlık) 2 adet Pantolon
 • 1 Yıllığına Yün/Polyester 1 adet Kazak
 • 1 Yıllığına Pamuklu (1 yazlık, 1 kışlık) 2 adet T-Shirt
 • 2 Yıllığına 1 çift Ayakkabı

NOTLAR:

 • Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.
 • Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir.
 • İl ambulans servisi başhekimliği idari ve destek birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz. Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış olan giyecek eşyaları geri alınır.
 • Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri alınır.
 • Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevi sona erenler veya giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir