Sağlık çalışanlarının ek ödeme kuralında değişiklik

Resmi Gazetenin 24 Mart 2020 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile, sağlık çalışanlarının performansa dayalı ek ödemelerinin 1 Mart 2020’den itibaren 3 ay süreyle mesai içi tavan ek ödeme tutarında ödenmesinin önü açılmış oldu.

Bu kapsamda, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”te değişiklikler yapıldı.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılın değişiklikle;

-Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde görev yapan tabiplere birim performans katsayısının hesaplanmasında kullanılan puan oranlarının bazıları yeniden belirlendi.

-1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, Yönetmelikteki esaslara tabi olmaksızın personele, mesai içi tavan ek ödeme tutarı kadar ek ödeme yapılması sağlandı.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle;

1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, Yönetmelikteki esaslara tabi olmaksızın personele, mesai içi tavan ek ödeme tutarı kadar ek ödeme yapılması sağlandı.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız…

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir