Aile Sağlığı Hekimlerine İlave Ödeme İmkanı Getirildi

Cumhurbaşkanının 4 Eylül 2020 tarihli ve 2937 sayılı Kararıyla çıkarılan “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün (5 Eylül 2020) yayımlandı.

Yapılan değişikliklere göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL’yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850.-TL’yi geçmemek üzere, COVİD-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek. Bu düzenleme 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olacak.

Bunun yanında, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; sağlık raporuyla belgelendirmesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda, hizmetin devamı için Halk Sağlığı Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacak. Bu değişiklik 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olacak.

Sağlık raporuyla belgelendirmesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce onaylanması koşuluyla Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek. Bu düzenleme 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir