Devlet Memurlarına Ödenen Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

Maaşlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan kamu çalışanlarının maaş hesabında kullanılan zam(yan ödeme) ve tazminatlara ilişkin usul ve esaslar 17/4/2006 tarihinde çıkarılan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Sonradan toplu sözleşmelerde bazı ilave düzenlemeler yapılsa da bugüne kadar her yıl için 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanacağı her yıl çıkarılagelen Cumhurbaşkanı Kararılya(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden önce Bakanlar Kurulu Kararıyla) belirlenmektedir.

Bu nedenle, kamu çalışanlarının maaşının hesabında taban aylığın yanında ödenen zam ve tazminatlara dayanak teşkil eden 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı son derece önem arz etmektedir.

Örneğin söz konusu bu Karara göre, gelir uzmanlarının yan ödeme puanı,

-1-2 derecelerden aylık alanlar için : 130 (toplu sözleşme ile 10 puan arttırımlı uygulanır)

-Diğer derecelerden aylık alanlar için : 125 (toplu sözleşme ile 10 puan arttırımlı uygulanır)

-Gelir Uzmanı Yardımcıları için : 85

olarak uygulanır.

Yine aynı şekilde söz konusu bu Karara göre, Gelir Uzmanlarına iki kalemde ödenen tazminat puanları,

-İş güçlüğü zammı:850

-Temin güçlük zammı 750

olarak hesaplanmaktadır.

Bahsi geçen puanların kamu çalışanının maaşına etkisi, her altı ayda bir değişen yan ödeme katsayısı ile çarpılarak bulunmaktadır.

YAN ÖDEME KATSAYISINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir