Merkez Bankası Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranını Arttırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe soktu.

Yeni duruma göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 1,25’ten yüzde 1,46’ya; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’ten yüzde 1,76’ya; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00’dan yüzde 1,17’ye; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30’dan yüzde 1,47’ye yükselmiş oldu.

Tebliğle Belirlenen Hesaplama Yöntemi

“Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.

Tebliğ’de, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, “Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.” şeklinde ifade edildi.

Yukarıda belirlenen kurallar, katılım bankaları için de geçerli olacak. Uygulamaların sadece adı değişecek.

Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edilir ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir