Akademik çalışanların Ocak/2020 maaşı

Bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olan akademik çalışanlardan bazı kadroların 15 Ocak 2020 maaşı aşağıya çıkarılmıştır.

 • 1.Derecenin 4.kademesindeki 25 yıl ve üzeri hizmet yılı olan rektörün Ocak/2020 net maaşı 12.351 TL’dir.
 • 1.Derecenin 4.kademesindeki 25 yıl ve üzeri hizmet yılı olan profesör(en az 4 yıllık)öğretim üyesinin Ocak/2020 net maaşı 11.208 TL‘dir.
 • 1.Derecenin 1.kademesindeki 16 yıl ve üzeri hizmet yılı olan profesör(2 yıldan az) öğretim üyesinin Ocak/2020 net maaşı 9.733 TL‘dir.
 • 1.Derecenin 4.kademesindeki 25 yıl ve üzeri hizmet yılı olan doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) öğretim üyesinin Ocak/2020 net maaşı 8.362 TL‘dir.
 • 2.Derecenin 1.kademesindeki 12 yıl ve üzeri hizmet yılı olan doçent öğretim üyesinin Ocak/2020 net maaşı 7.006 TL‘dir.
 • 3.Derecenin 1.kademesindeki 9 yıl ve üzeri hizmet yılı olan doçent öğretim üyesinin Ocak/2020 net maaşı 7.058 TL‘dir.
 • 4.Derecenin 1.kademesindeki 6 yıl ve üzeri hizmet yılı olan araştırma görevlisinin Ocak/2020 net maaşı 6.246 TL‘dir.
 • 7.Derecenin 1.kademesindeki ilk hizmet yılında olan araştırma görevlisinin Ocak/2020 net maaşı 6.139 TL‘dir.
 • 1.Derecenin 4.kademesindeki 25 yıl ve üzeri hizmet yılı olan öğretim görevlisinin Ocak/2020 net maaşı 6.537 TL‘dir.
 • 4.Derecenin 1.kademesindeki 6 yıl ve üzeri hizmet yılı olan öğretim görevlisinin Ocak/2020 net maaşı 6.095 TL‘dir.
 • 7.Derecenin 1.kademesindeki ilk hizmet yılında olan öğretim görevlisinin Ocak/2020 net maaşı 5.987 TL‘dir.

EK BİLGİLER:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.

*Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği ve Akademik Teşvik Ödeneği ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Tabloda hizmet süresi 12 yıldan az gösterilenlerin, 14 Ekim 2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir