Tek hekim tarafından sgk’lı çalışanına tek seferde en fazla kaç gün rapor verilebilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge‘ye göre,  SGK’ya bağlı çalışana tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilir.

Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından aynı kişiye verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir